Zkušenosti

Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody se zaměřuje na poskytování vysoce kvalitních právních služeb obchodníkům, kteří se stali obětí pochybných praktik či protiprávního jednání ze strany Forex brokerů. Advokátní kancelář Mikov & Attorneys se zabývá vymáháním investičních ztrát, pokud k nim došlo v důsledku protiprávního jednání brokerů regulovaných a působících v Evropě.

Advokátní kancelář úspěšně zastupovala významný počet FX obchodníků z různých evropských zemí proti většině známých brokerů na FX trhu.

PRÁVA FOREX OBCHODNÍKŮ

Vztah mezi brokerem a obchodníkem by měl být založen na důvěře a transparentním sdílení informací. Bohužel některé online Forex společnosti této důvěry zneužívají: nevhodným způsobem vedou investory k tomu, aby přišli o své finanční prostředky a mohly tak dosáhnout zisku na jejich úkor.
S investováním na finančních trzích, tj. i na Forex trhu, jsou spojena určitá rizika, nicméně praktiky brokerů by nikdy neměly ohrozit šance obchodníků na dosažení zisku. Investiční společnosti jsou povinny poskytovat jasné informace a při provádění doporučení postupovat svědomitě. Kromě toho by brokeři neměli vyvíjet nátlak na obchodníky, aby učinili špatné investice, aby z nich měli prospěch.
Investment-scam-recovery
Investment-Fraud-Attorneys

POCHYBENÍ FOREX BROKERŮ

Během procesu investování se mohou FX brokeři dopustit právně pochybného jednání, které zakládá jejich odpovědnost. Mohou také úmyslně jednat tak, aby zvýšili vlastní zisk na úkor investora. V takové situaci mají poškození investoři svá práva a prostředky, jak získat své ztracené investice zpět.

Podle našich zkušeností se pochybení brokerů týkají nejčastěji případů, kdy jsou klienti nabádání k nadměrnému obchodování, brokeři poskytují zavádějící nebo neúplné informace, provádějí neautorizované příkazy, jsou nedbalí, a nebo dokonce i přímo odcizí finanční prostředky nebo falšují údaje.

ZTRÁTA INVESTICE U FX BROKERA

Každá situace, kdy dojde k podezřelé ztrátě finančních prostředků z obchodní platformy, vyžaduje právníka se specializací na podvody nebo kryptoměny, který vám poradí a poskytne odpovídající právní služby. Přišel jsem o peníze na obchodní platformě. Co mám dělat?

KRYPTOPRÁVNÍCI PROTI FINANČNÍM PODVODŮM

Naši kryptoprávníci mají znalosti v oblasti právní analýzy, kryptoměn a pochybení při ověřování. Naše Síť advokátů specializovaných na finanční podvody nabízí odborná řešení. Kryptoprávníci poskytují obchodníkům právní služby s cílem vymoci jejich finanční prostředky, o které přišli v důsledku pochybení kryptoplatforem.

PRÁVNÍCI PROTI FOREX PODVODŮM V EVROPĚ

Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody byla založena Advokátní kanceláří Mikov & Attorneys k zastupování obětí Forex podvodů v Evropě. Naše advokátní kancelář nepřebírá každý případ podvodu v oblasti Forexu. Předběžná konzultace proto není zpoplatněna a jejím cílem je zjistit, zda Advokátní kancelář Mikov & Attorneys může případ Forex podvodu převzít či nikoli.
Investment-Fraud-Law-Firm

RECENZE FOREX BROKERŮ

Recenze Forex brokerů mají za cíl sdílet zkušenosti a varovat veřejnost před riziky při obchodování s online finančními brokery. Recenze Forex brokerů Advokátní kanceláře Mikov & Attorneys jsou založeny na veřejně dostupných informacích. Podívejte se na naši stránku s Novinkami a přečtěte si naše recenze Forex brokerů pod názvy Případové studie nebo Tiskové zprávy.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors