Ztracené finanční prostředky na platformě Forex brokera?

Získejte svou investici zpět

Ztráta finančních prostředků na platformě Forex brokera: je to legální, nebo ne?

Ne všechny situace, kdy dojde ke ztrátě investice, jsou způsobeny nezákonnými praktikami. Ztráta finančních prostředků na trzích skutečně není nezákonná, pokud všechny zúčastněné strany dodržují právní předpisy.

V některých situacích finanční brokeři využívají nečestné nebo nezákonné praktiky, aby vás připravili o peníze. Tyto manipulativní techniky často v kombinaci se sofistikovanými marketingovými triky uplatňují vůči nezkušeným investorům do té doby, dokud nepřijdou o své peníze. Ve většině případů si poškozený uvědomí až po několika měsících nebo letech, že přišel o svou investici za podezřelých okolností.

Advokátní kancelář Mikov & Attorneys a Síť Advokátů specializovaných na podvody hájí oprávněné zájmy obchodníků, aby získali zpět své ztracené finanční prostředky, o které přišli v důsledku pochybení ze strany platforem Forex brokerů.

Naši právníci vám poskytnou právní poradenství a zastoupení založené na transparentních doporučeních a vysoké kvalitě služeb, s cílem vymoci vaše ztracené finanční prostředky.

V případě finančního sporu je právní zastoupení prvním krokem k tomu, aby byla případu věnována náležitá pozornost a měli jste šanci získat zpět investice, o které jste přišli u nekorektních Forex brokerů.

Různé studie evropských regulátorů finančních trhů dokazují, že 90 % investorů přišlo o finanční prostředky na Forex a CFDs trzích.

Jak jsem přišel o peníze na Forexu

Sofistikovaná marketingová technika

Většinou jsou situace, kdy přijdete o peníze, spojeny s nekalými a nezákonnými praktikami.

Na základě zkušeností klientů Advokátní kanceláře Mikov & Attorneys uvádíme několik příkladů manipulativních technik, které používají online Forex brokeři, a které klienti zažili předtím, než přišli o své peníze:

 • Navázání „přátelského“ vztahu s potenciální obětí
 • Závislost na radách správce účtu
 • Slibování forexových bonusů, zisků nebo podmíněných darů
 • Falešné navozování naléhavých situací
 • Nátlak na další investování po utrpěné ztrátě apod.

Právníci Advokátní kanceláře Mikov & Attorneys oznamují mnoho nezákonných praktik regulátorům finančního trhu, jako je CySEC nebo AMF. Velmi často finanční brokeři po dobu několika měsíců vybízejí obchodníky, aby investovali značné částky na Forex trzích, než si obchodníci uvědomí, že o své investované peníze přišli v důsledku rad jejich správce účtu.

Uvádíme některé další příklady zjevného pochybení ze strany brokerů, které klienti Advokátní kanceláře Mikov & Attorneys zažili předtím, než přišli o své finanční prostředky u finančních brokerů:

 • Nevhodné rady nebo strategie
 • Nemožnost výběru investovaných prostředků
 • Nejednoznačné nebo dokonce zavádějící informace
 • Agresivní investiční poradenství
 • Nefunkčnost platformy nebo anomálie při provádění pokynů atd.

Pokud jste přišli o finanční prostředky na Forex nebo krypto platformě a domníváte se, že jste se mohli stát obětí nesprávného postupu brokera, obraťte se na advokátní kancelář specializovanou na řešení sporů s investičními platformami.

Přišel jsem o peníze na obchodní platformě. Co mám dělat?

Každá situace, kdy dojde k podezřelé ztrátě finančních prostředků na obchodní platformě, vyžaduje právníka se specializací na podvody nebo kryptoměny, který vám poradí a poskytne odpovídající právní služby.

Pro obchodníky, kteří přišli o své peníze na obchodních platformách, je často složité najít právní experty.

Některé obchodní a kryptoměnové platformy poskytují své služby kdekoliv v Evropě. Situaci, kdy dojde ke ztrátě investovaných prostředků za podezřelých okolností, tak mohou řešit naši specializovaní právníci.

Pokud jste přišli o peníze v důsledku finančního podvodu nebo v rámci finančního sporu, obraťte se na nás. Naše Advokátní kancelář za více než deset let specializace v této oblasti vymohla ztracené finanční prostředky pro mnoho investorů, kteří se stali oběťmi podvodných online a obchodních platforem v Evropě.

Mohu očekávat, že dostanu svou ztracenou investici zpět?

Pokud přijdete o finanční prostředky u online Forex brokera, je nutné ověřit, zda má obchodní platforma oprávnění poskytovat investiční služby. Aby mohl finanční broker působit v rámci EU, musí mít povolení udělené regulátorem trhu alespoň z jednoho z členských států EU.

Mnoho našich klientů přišlo o finanční prostředky u brokerů se sídlem na Kypru nebo Maltě. Advokátní kancelář Mikov & Attorneys se specializuje na vymáhání ztracených investic u těchto brokerů.

Situaci, kdy dojde ke ztrátě finančních prostředků, lze částečně předejít, pokud si obchodník na webových stránkách CySEC ověří, zda má broker potřebné povolení. Zásadní je ověřit si, že regulace uvedená na webových stránkách brokera odpovídá regulaci uvedené v registru CySEC.

Předchozí prověření jakéhokoli brokera snižuje riziko ztráty u obchodní platformy, která nesplňuje evropské předpisy a působí v zemích EU nelegálně.

Pokud jste přišli o svou investici a domníváte se, že jste se stali obětí pochybení brokera, kontaktujte nás.

Advokátní kancelář Mikov & Attorneys zastupuje obchodníky při vymáhání ztracených investic

Pokud jste přišli o finanční prostředky na obchodní platformě v důsledku pochybení brokera, naši právníci specializovaní na podvody se vás budou snažit navrátit do situace, ve které byste byli, kdyby se váš broker pochybení nedopustil.

Přišli jste o svou investici u Forex brokera? Advokáti specializovaní na finanční podvody poskytují služby:

 • Neevropským rezidentům proti brokerům regulovaným v rámci EU
 • Evropským rezidentům proti brokerům regulovaným v rámci EU
 • Evropským rezidentům proti brokerům regulovaným jinde ve světě

Ke ztrátě finančních prostředků by nemělо dojít před více než 5 lety a výše ztracené investice by neměla být nižší než 30 000 USD/EUR.

Naše Síť Advokátních kanceláří specializovaných na finanční podvody je tým evropských odborníků, kteří mají vysokou úroveň znalostí evropské, francouzské, bulharské a kyperské legislativy nezbytné pro řešení případů, kdy investor přijde o finanční prostředky v důsledku finančního podvodu.

Na základě různých specifických právních předpisů a evropské legislativy se naši právní experti snaží pomoci obětem podvodných nebo nekorektních Forex platforem získat jejich ztracené finanční prostředky zpět.

Jak Advokátní kancelář Mikov & Attorneys hájí zájmy Forex obchodníků, kteří přišli o své investice?

Zkušenosti klientů Advokátní kanceláře Mikov & Attorneys ukazují, že investiční platformy mají při Forex obchodování silnou pozici. Evropské předpisy však kompenzují slabší postavení obchodníků, kteří přišli o své finanční prostředky.

Advokátní kancelář Mikov & Attorneys a Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody úspěšně zastupovaly obchodníky z celé Evropy při získání jejich ztracených investic zpět. Smlouva o poskytování právních služeb zahrnuje:

 • Pečlivou analýzu případu
 • Vytvoření strategie vedení sporu
 • Příprava a zaslání stížnosti brokerovi a oznámení příslušným orgánům
 • Vyjednávání s Forex brokerem

Pokud se domníváte, že váš broker nese odpovědnost za vaše ztráty, kontaktujte nás a my provedeme bezplatné předběžné posouzení případu.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors