NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Řešíme vaše spory s Forex a Krypto brokery regulovanými v Evropě

Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody zastupuje a hájí oprávněné zájmy obchodníků, kteří investovali prostřednictvím regulovaných obchodních platforem (FOREX & CFD, kryptoměny, ICO, binární opce). Úspěšně jsme zastupovali klienty z celé Evropy při vymáhání jejich ztracených investic. Máme zkušenosti s postupy mimosoudního vyrovnání s řadou brokerů působících v EU.

Naše Advokátní kancelář poskytuje služby a odborné znalosti :

-Neevropským rezidentům proti brokerům regulovaným v rámci EU
-Evropským rezidentům proti brokerům regulovaným v rámci EU
-Evropským rezidentům proti brokerům regulovaným jinde ve světě

Ke vzniku sporu by nemělо dojít před více než 5 lety a výše ztracených finančních prostředků by neměla být nižší než 30 000 USD/EUR.

Naše Advokátní kancelář hájí práva investorů za dostupnou cenu. Naše odměna se skládá z počátečního fixního paušálního poplatku zaplaceného předem a z odměny za úspěch určené procentem z vymožené částky, kterou klient hradí po obdržení vymožené částky. Počáteční paušální poplatek a odměna za úspěch jsou předem dohodnuty v závislosti na částkách, které jsou předmětem sporu.

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme provést právní analýzu vašeho případu. Na základě první konzultace posoudíme, zda vás můžeme ve vašem sporu zastupovat, či nikoli. Pokud souhlasíme s tím, že převezme vaše zastupování, znamená to, že se domníváme, že má smysl, abychom vynaložili úsilí k získání vaší ztracené investice zpět.

Na základě našich odborných znalostí jsme vyvinuli postup pro mimosoudní vymáhání ztracených finančních prostředků v důsledku pochybení brokerů. Naše zkušenosti dokazují, že náš postup představuje pro klienty to nejlepší řešení jak z hlediska výsledku, tak z hlediska času na vyřízení sporu.

(i) Shromáždění relevantních skutečností vašeho případu
(ii) Právní analýza vašeho případu s cílem identifikovat pochybení makléře (protiprávní jednání)
(iii) Vypracování a zaslání stížnosti brokerovi a příslušným orgánům
(iv) Korespondence a vyjednávání s brokerem až do vyřešení případu
(v) Zastupování před orgány pro alternativní řešení sporů

Mimosoudní cesta je povinný postup, který využíváme při vymáhání ztracených finančních prostředků po právní analýze vašeho případu. Příprava případu a vypracování oficiální stížnosti brokerovi trvá obvykle až dva měsíce od okamžiku, kdy od Vás shromáždíme potřebné informace. Dlouholeté zkušenosti našich právníků ukazují, že mimosoudní postup přináší klientů odpovídající satisfakci z hlediska nákladů a času.

Ano, protože jsme odborníci na evropské předpisy v oblasti finančního práva. Máme zkušenosti a odborné znalosti, abychom vám pomohli v případě, kdy evropské předpisy dopadají na činnost brokera a jeho povinností je tyto předpisy dodržovat.

Nejčastější dotazy – Zdroje

FAQ 1 : Financial Fraud Lawyer, Financial Fraud Lawyers against Forex scams in Europe, Financial Fraud Lawyer against Forex Scam in Europe – Mikov & Attorneys (financial-fraud.lawyer)

FAQ 2 : Forex Broker Review, Do you trust your Financial Broker? Broker Reviews – Mikov & Attorneys (financial-fraud.lawyer)

FAQ 3 : Mikov & Attorneys, Law Firm of Fraud Lawyers specializing in recovering lost funds in Forex Scam., https://www.financial-fraud.lawyer/the-law-firm-mikov-attorneys

FAQ 4 : Job Lawyer partnership with Jooble https://jooble.org/jobs-lawyer &  https://www.financial-fraud.lawyer/the-law-firm-mikov-attorneys/

Pokud se domníváte, že váš broker nese odpovědnost za vaše ztráty, kontaktujte nás a my provedeme bezplatné předběžné posouzení případu.

Advokátní kancelář Mikov & Attorneys, člen Sítě Advokátů specializovaných na finanční podvody a autor této publikace, se pravidelně zabývá shromažďováním a šířením informací o Forex brokerech a jejich sdílením s veřejností prostřednictvím recenzí Forex brokerů. Cílem této publikace je v dobré víře sdílet zkušenosti a varovat zainteresované strany. Vychází z veřejných informací a svědectví klientů platných ke dni jejího zveřejnění.