NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Řešíme vaše spory s Forex a Krypto brokery regulovanými v Evropě

Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody zastupuje a hájí zájmy obchodníků, kteří investovali prostřednictvím regulovaných obchodních platforem (FOREX a CFD, kryptoměny, ICO, binární opce). Úspěšně jsme zastupovali evropské i mimoevropské klienty při vymáhání jejich ztracených investic. Máme zkušenosti s postupy mimosoudního vyrovnání a alternativního řešení sporů s řadou brokerů působících v EU nebo ve Spojeném království a Austrálii.

Naše Advokátní kancelář poskytuje služby a odborné znalosti:

– Neevropským rezidentům proti brokerům regulovaným v rámci EU. 

– Evropským rezidentům proti brokerům regulovaným v rámci EU.

– Evropským rezidentům proti brokerům regulovaným v Austrálii a Spojeném království.

Ke vzniku sporu by nemělо dojít před více než 5 lety a výše ztracených finančních prostředků by neměla být nižší než 100 000 USD/EUR. 

Můžeme vám také poskytnout technickou analýzu vašeho konkrétního případu a řešit společné stížnosti skupin investorů vůči jednomu brokerovi.

Naše Advokátní kancelář hájí práva investorů za dostupnou cenu. Naše odměna se skládá z počátečního fixního paušálního poplatku zaplaceného předem a z odměny za úspěch určené procentem z vymožené částky, kterou klient hradí po obdržení vymožené částky. Počáteční paušální poplatek a odměna za úspěch jsou předem dohodnuty v závislosti na částkách, které jsou předmětem sporu. Chápeme složitou finanční situaci, v níž se naši klienti nacházejí, a naším cílem je pomoci za přijatelnou cenu.

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme provést předběžné právní posouzení vašeho případu. Na základě poskytnutých dokumentů posoudíme, zda vás můžeme ve vašem sporu zastupovat, či nikoli. Pokud souhlasíme s tím, že převezme vaše zastupování, znamená to, že se domníváme, že má smysl, abychom vynaložili úsilí k získání vaší ztracené investice zpět. Neexistují žádné záruky ohledně výsledku jakéhokoli právního postupu. Evropskými předpisy je navíc zakázáno poskytovat klientům zavádějící informace, což se týká i výsledků řízení. Pokud budeme zastupovat vaše zájmy proti brokerovi, uděláme vše, co je v našich silách, aby bylo řešení sporu úspěšné.

Na základě našich odborných znalostí jsme vyvinuli postup pro mimosoudní vymáhání ztracených finančních prostředků v důsledku pochybení brokerů. Naše zkušenosti s mimosoudním řešením sporů dokazují, že náš postup představuje pro klienty to nejlepší řešení jak z hlediska výsledku, tak z hlediska času na vyřízení sporu.
 

Ve většině případů se náš postup skládá z:

  • Shromáždění relevantních skutečností vašeho případu.
  • Právní analýzy vašeho případu s cílem identifikovat pochybení brokera (porušení právních předpisů). 

  • Vypracování a zaslání stížnosti brokerovi a příslušným orgánům. 

  • Korespondence a vyjednávání s brokerem až do vyřešení případu. 

  • Zastupování před orgány pro alternativní řešení sporů. 


 
Mimosoudní cesta je povinný postup, který využíváme při vymáhání ztracených finančních prostředků po právní analýze vašeho případu. Příprava případu a vypracování oficiální stížnosti brokerovi trvá obvykle až dva měsíce od okamžiku, kdy od Vás shromáždíme potřebné informace. Dlouholeté zkušenosti našich právníků ukazují, že mimosoudní postup přináší klientů odpovídající satisfakci z hlediska nákladů a času.

Ano, pokud je broker, u kterého jste investovali, regulován evropskými, australskými nebo britskými orgány. Jsme odborníci na evropské právo a sídlíme na evropském území, ale máme rovněž zkušenosti s řešením sporů týkajících se FCA a ASIC. Máme odborné znalosti pro účinné alternativní řešení sporů s regulovanými brokery, jelikož tito brokeři jsou povinni dodržovat platné právní předpisy. Naši právníci ovládají více jazyků, což nám umožňuje poskytovat klientům komplexní právní zastoupení.

Náš mimosoudní postup zahrnuje podání stížnosti k příslušným orgánům a vyjednávání nebo mediaci před příslušnými orgány až do vyřešení sporu. Pokud se tímto způsobem nepodaří dosáhnout dohody, je možné zahájit soudní řízení, které by si vyžádalo další náklady na právní zastoupení a donutilo by brokera čelit žalobě. Naše zkušenosti nicméně ukazují, že u tohoto druhu finančních sporů přináší mimosoudní postup investorům žádoucí výsledky.

Nejčastější dotazy – Zdroje

FAQ 1 : Financial Fraud Lawyer, Financial Fraud Lawyers against Forex scams in Europe, Financial Fraud Lawyer against Forex Scam in Europe – Mikov & Attorneys (financial-fraud.lawyer)

FAQ 2 : Forex Broker Review, Do you trust your Financial Broker? Broker Reviews – Mikov & Attorneys (financial-fraud.lawyer)

FAQ 3 : Mikov & Attorneys, Law Firm of Fraud Lawyers specializing in recovering lost funds in Forex Scam., https://www.financial-fraud.lawyer/the-law-firm-mikov-attorneys

FAQ 4 : Job Lawyer partnership with Jooble https://jooble.org/jobs-lawyer &  https://www.financial-fraud.lawyer/the-law-firm-mikov-attorneys/

Pokud se domníváte, že váš broker nese odpovědnost za vaše ztráty, kontaktujte nás a my provedeme bezplatné předběžné posouzení případu.

Advokátní kancelář Mikov & Attorneys, člen Sítě Advokátů specializovaných na finanční podvody a autor této publikace, se pravidelně zabývá shromažďováním a šířením informací o Forex brokerech a jejich sdílením s veřejností prostřednictvím recenzí Forex brokerů. Cílem této publikace je v dobré víře sdílet zkušenosti a varovat zainteresované strany. Vychází z veřejných informací a svědectví klientů platných ke dni jejího zveřejnění.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors