Copy trading s influencery: jsou to opravdu snadné peníze?

Sociální sítě jsou bezesporu fenoménem dnešní doby. Lidé sdílejí své životy na internetu, hodnotí ostatní, porovnávají se, někdy se chtějí ztotožnit s těmi, kteří na Facebooku, Instagramu, YouTube, TikToku, X atd. ukazují svůj báječný, bezstarostný život statisícům či milionům lidí, kteří je sledují. 

Mluvíme tu o influencerech. Pojem relativně nový, které však dnes představuje novou profesi, jež díky rozmachu sociálních sítí vytvořila novou oblast podnikání. Oblast podnikání, která se pro některé influencery stala doslova zlatým dolem. Ale nejen pro ně: influenceři se stali ohromným marketingovým nástrojem pro různé společnosti, které chtějí propagovat své značky a prodávat své výrobky nebo služby, a tím zvyšovat své zisky.

Čím je influencer známější a čím větší je komunita lidí, kteří ho sledují („followers“), tím větší je jeho důvěryhodnost a schopnost ovlivnit rozhodování svých followerů o nákupu výrobků nebo služeb. 

Dnešní influenceři jsou schopni propagovat prakticky jakýkoli výrobek nebo službu, ať už jde o oblečení, auta nebo exotické zájezdy; záleží jen na nich, zda přijmou partnerství s daným inzerentem. 

Proč tedy nepropagovat obchodování na finančních trzích? Právě na toto téma se zaměřil tým novinářů Cash Investigation v první části pořadu vysílaného 4. dubna 2024 na francouzském kanálu France 2 s názvem: „Snadné peníze: falešné sliby influencerů.“(1)

V pořadu vystoupil advokát Konstantin Mikov, zakladatel Sítě Advokátů specializovaných na finanční podvody („Financial Fraud Lawyers Network“), jakožto odborník na regulaci online brokerů, a nastínil divákům některá právní rizika pro drobné investory a praktiky v tomto odvětví: https://www.financial-fraud.lawyer 

Copy trading s influencery

Snadné vydělávání peněz prostřednictvím copy tradingu, ale pro koho? 

Pro investora určitě ne. 

Tým novinářů Cash Investigation zkoumal obchodní model influencerů, kteří vydělávají velké částky přímou či nepřímou propagací nebo nabádáním svých sledujících, aby na online obchodních platformách investovali do rizikových finančních produktů prostřednictvím copy tradingu. 

Influenceři prostřednictvím svých příběhů nebo příspěvků nesdílejí s veřejností pouze své záliby a zážitky, ale často také prezentují svůj luxusní životní styl, o kterém mnozí jejich sledující, vyčerpaní každodenními nebo finančními starostmi, sní. Když se k tomu přidají lákavé sliby snadného vydělávání peněz prostřednictvím obchodování, je těžké jim nepodlehnout. Zvláště když varování, že jde o velmi rizikovou investici, influencer „omylem“ opomene.

Když sledujete influencera několik měsíců, vytvoří se určitá důvěra a potřeba se s ním ztotožnit. Když zbohatl na copy tradingu on, proč bych nemohl zbohatnout já? Navíc, když mohu investovat malou částku a nemusím o obchodování nic vědět, stačí jen zkopírovat a vložit obchodní signály zkušeného obchodníka a vydělat? 

Jak ukazuje reportáž, iluze snadného vydělávání peněz se rychle rozplyne. Novináři se zabývali příběhy několika spotřebitelů, kteří uvěřili lákavým slibům influencerů a pokusili se zhodnotit svoje peníze prostřednictvím kopírování obchodů. Po počátečním úspěchu nakonec o své vklady přišli.

„Příběhy investorů popsané v reportáži Cash Investigation jsou nám velmi dobře známé z případů našich klientů, jejichž zájmy zastupujeme proti Forex brokerům. Často se setkáváme s tím, že se klienti ocitají v začarovaném kruhu: po rychlých ziscích následují stejně rychlé ztráty, investor zpanikaří a je zástupci brokera zmanipulován k novým vkladům, aby vyrovnal své ztráty. Nakonec přijde nejen o svou počáteční investici, ale i o další peníze, které vůbec neměl v úmyslu investovat.“ říká Konstantin Mikov, Managing Partner Advokátní kanceláře Mikov & Attorneys, k reportáži. 

Bylo by naivní si myslet, že influenceři propagují obchodování z čistého altruismu a obdivu k danému makléři. Za každého přivedeného investora dostávají provizi, která při velkém počtu přivedených nováčků může dosahovat závratných částek.

Toto spojení je tedy velmi výhodné pro téměř všechny zúčastněné: influencera – obchodníka (který vytváří obchodní signály) i brokera, tedy až na investora, který má velmi vysokou šanci, že o svůj vklad přijde.

Propagace copy tradingu ze strany influencerů: je to (i)morální a (i)legální? Jaká jsou nebezpečí pro spotřebitele? 

Týmy Cash Investigation konfrontovaly některé z influencerů, jako jsou Laurent Billionaire, Marc Blata a Julien Bert, kteří propagovali copy trading a nabádali své followery k investování na finančních trzích. 

Jak je patrné z reportáže Cash Investigation, otázky novinářů – Élise Lucet a Mathieu Robert ohledně jejich možné morální a právní odpovědnost ve vztahu k těmto kontroverzním praktikám, za které jsou odměňováni brokery, jim nebyly vůbec příjemné. Jejich odpovědi byly většinou vyhýbavé nebo jakoukoli odpovědnost popírali.

Zejména vypjatý rozhovor mezi Élise Lucet a Marc Blata, uvedený v reportáži, vyvolal četné reakce uživatelů internetu, kteří jej hojně komentovali na YouTube(2). 

Otázku morálnosti svého jednání si musí každý z nich vyřešit sám a je na nich, aby se vypořádali se stížnostmi poškozených investorů, kteří uvěřili falešným slibům těchto influencerů a přišli o své peníze. A co jejich případná trestněprávní odpovědnost? Odpověď na tuto otázku ponechme na příslušných orgánech. 

Pokud jde o právní aspekty propagace copy tradingu ze strany influencerů, reportáž připomněla nový zákon upravující influencery a jejich propagaci na sociálních sítích, který je platný ve Francii, který mimo jiné zakazuje přímou nebo nepřímou propagaci některých rizikových finančních produktů a služeb.(3),(4)

Advokát Konstantin Mikov, jako odborník na regulaci brokeru a evropské právo, poskytl novináři Mathieu Robert rozhovor o rizicích, která číhají na investoři, kteří jsou influencery nabádáni k obchodování na forexovém trhu, investicím do CFD (rozdílové smlouvy) nebo kryptoměn prostřednictvím obchodních platforem.

Konstantin Mikov upozornil, že influenceři často přivedou začínající, nezkušené investory k online obchodním platformám provozovaným společnostmi působícími v offshore zónách, jako jsou Seychely, Kajmanské ostrovy nebo Bermudy. Tyto platformy pak fungují mimo rámec evropské legislativy, která slouží k ochraně evropských spotřebitelů finančních produktů. Pan Mikov divákům nastínil typický modus operandi těchto offshore brokerů, tzv. model „market makers“, zjednodušeně řečeno obchodní model, kdy broker provádí příkazy obchodníků interně a profituje z jejich ztrát, což přirozeně vytváří konflikt zájmů. 

„Jsme rádi, že pořad Cash Investigation přilákal pozornost milionů diváků a vyvolal veřejnou debatu o pochybných, nebo dokonce nezákonných praktikách influencerů, kteří lákají své příznivce na snadné zisky prostřednictvím copy tradingu nebo obecně obchodování na Forex trhu či obchodování složitých a rizikových finančních nástrojů, jako jsou CFD. Stali se skutečným marketingovým nástrojem makléřů, kteří tak mohou přilákat tisíce nových zákazníků, spotřebitelů, kteří by za normálních okolností o investování na obchodních platformách nikdy neuvažovali. Informovanost začínajících investorů o rizicích spojených s obchodováním na finančních trzích jim pomáhá vzdělávat se a může snížit potenciálně ničivé následky ztráty všech jejich úspor v důsledku manipulace ze strany bezohledných makléřů“, uzavírá advokát Konstantin Mikov.

Advokátní kancelář Mikov & Attorneys, zakladatel Sítě Advokátů specializovaných na finanční podvody („Financial Fraud Lawyers Network“) úspěšně zastupovala významný počet obchodníku – spotřebitelů z různých evropských zemí proti většině známých brokerů na FX trhu.

Pokud jste se stali obětí finančního podvodu nebo máte pochybnosti o okolnostech, které předcházely ztrátě vaší investice, kontaktujte nás: https://www.financial-fraud.lawyer/cz/contact/

Zdroje:

  1. https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/ 
  2. https://www.youtube.com/watch?v=S1Kdu0ZRnr8 
  3. https://www.economie.gouv.fr/daj/lettre-de-la-daj-la-france-devient-le-premier-pays-europeen-se-doter-dun-cadre-juridique-de
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047663185/ 

PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI:

Cílem Sítě Advokátů specializovaných na finanční podvody (Financial Fraud Lawyers Network) je informovat soukromé investory (obchodníky) o možných nekalých praktikách Forex a CFD brokerů. Naším posláním je pomáhat a chránit obchodníky, pokud se setkají s praktikami brokerů, které jsou v rozporu s jejich zájmy. 

Cílem našich článků je varovat, sdílet a informovat veřejnost o právních rizicích Forex obchodování a jeho účastnících. Obchodování s finančními produkty a CFD (rozdílové smlouvy) a investování na online platformách s sebou nese právní rizika. 

Článek byl napsán v dobré víře, na základě veřejně dostupných informací a zkušeností klientů platných v době zveřejnění. Naše články se týkají ochrany zájmů osob investujících na online investičních platformách a jsou zveřejňovány v souladu s naším právem informovat veřejnost o naší činnosti. Tento článek nelze považovat za právní poradenství.

Pokud se domníváte, že váš broker nese odpovědnost za vaše ztráty, kontaktujte nás a my provedeme bezplatné předběžné posouzení případu.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors