Kryptoprávníci proti finančním podvodům

Kryptoprávníci hájí zájmy obchodníků

Síť Advokátních kanceláří specializovaných na finanční podvody se zaměřuje na mnoho oblastí souvisejících se spory z obchodování, od Forexu po rozdílové smlouvy (CFD), binární opce. S tím, jak se v Evropě šíří zájem o kryptoměny, roste i potřeba kryptoprávníků.

Evropské předpisy o kryptoměnách mohou být nejasné. Proto musí být každý kryptoprávník zběhlý v blockchain technologii a v předpisech o kryptoměnách, aby mohl identifikovat případné pochybení ze strany kryptoplatformy při procesu ověřování.

Spory v oblasti kryptoměn se mohou zdát podobné sporům ve finanční oblasti, ale často je zapotřebí odborníka na problematiku kryptoměn, který pomůže analyzovat spornou situaci.

Kdo to je kryptoprávník?

Naši právní experti jsou kryptoprávníci, protože jsou licencovaní advokáti, kteří mají zkušenosti s právními problémy v oblasti kryptoměn a rozumí jim.

Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody se skutečně vyzná v odvětví blockchainu. Máme zkušenosti s následujícími tématy:

 • Zákonnost ICO (Initial Coin Offerring)
 • Soulad s předpisy ESMA
 • Nákup a prodej kryptoměn
 • Podnikání související s blockchainem

Naši právníci specializovaní na podvody mají různorodé zkušenosti, a proto profesionální kryptoprávník pomůže klientovi učinit inteligentní rozhodnutí a v případě potřeby zapojit další odborníky.

Kryproprávník: Kdy ho potřebujete?

Finanční spory týkající se kryptoměn je třeba řešit včas. Jakékoli narušení důvěry a smluvních závazků by mělo být prvním signálem k zapojení kryptoprávníka.

Obchodníci s kryptoměnami spoléhají na kryptoburzy, když vkládají svou důvěru do transakcí. Žádná transakce však není dokonalá, a když problém nelze vyřešit e-mailem pracovníkům podpory, je zapotřebí kryptoprávník.

V každé situaci, kdy dojde k pochybení krypto brokera, poskytne kryptoprávník právní poradenství a zastoupení založené na transparentních doporučeních a férových službách.

V případě finančního sporu k oblasti kryptoměn je právní zastoupení prvním krokem k tomu, aby byla případu věnována náležitá pozornost a měli jste šanci získat zpět finanční prostředky, o které jste přišli u nekorektních krypto brokerů.

Kryptoprávníci jsou spojovacím článkem mezi světem obchodování či podnikání s kryptoměnami a zákonodárci. Dvěma nejvýznamnějšími oblastmi, v nichž kryptoprávníci vynikají, jsou ICO a burzy a s tím spojená úskalí. Na kryptoprávníka byste se měli obrátit, pokud se domníváte, že jste se stali obětí podvodu, nebo když se potýkáte s problémem s vaší kryptoplatformou.

V praxi je prvním úkolem kryptoprávníka zastupujícího obchodníka určit, zda je ICO podvod, či nikoli.

Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody pomáhá klientům v nalezení právních řešení s cílem získat zpět jejich ztracené investice. Naši kryptoprávníci nabízejí:

 • Pečlivou analýzu případu
 • Vytvoření strategie vedení sporu
 • Příprava a zaslání stížnosti protistraně a oznámení příslušným orgánům
 • Vyjednávání s kryptobrokerem

Pokud máte pocit, že jste se stali obětí pochybení ze strany brokera, kontaktujte nás.

Kryptoprávník prošetří postup krypto platformy a identifikuje její případná pochybení, která mohou zakládat její odpovědnost vůči obchodníkovi. Krypto platformy se totiž mohou dopustit jednání, která mají za následek vznik odpovědnost vůči klientovi. Kryptoprávník musí také zjistit, zda platforma takto postupovala záměrně s cílem zvýšit svůj vlastní zisk. V takové situaci mají poškození právní prostředky, jak získat zpět své ztracené investice.

Jak najít správného kryptoprávníka pro váš finanční spor

Jako obchodník nebo investor v oblasti kryptoměn byste měli pochopit, že hlavními kritérii pro výběr kryptoprávníka jsou zkušenosti, znalosti a kvalifikace.

Na internetu je mnoho reklam různých krypto společností. Pouze kryptoprávník bude vhodný k hájení vašich zájmů. Měli byste zvolit takového, jehož schopnosti a zkušenosti odpovídají vaší potřebě vyřešit váš finanční spor.

Kryptoprávníci totiž mohou hájit vaše práva. Proto naši odborníci kryptoprávníci budou řešením pro investory do kryptoměn, kteří chtějí získat zpět své ztracené finanční prostředky.

Advokátní kancelář Mikov & Attorneys si klade za cíl poskytovat vysoce odborné a kvalitní zastupování obchodníkům, kteří se stali obětí pochybného jednání ze strany krypto brokerů.

Naši kryptoprávníci zastupovali řadu obchodníků s kryptoměnami proti kryptoplatformám. Obecně lze říct, že všechny krypto platformy jsou společnosti zabývající se vývojem softwaru, proto musí mít krypto právník odpovídající zázemí a odborné znalostmi. Kryptoprávník by měl se měl rovněž dobře orientovat v problematice crypto chains a právních aspektech souvisejícím s blockchain technologií.

Potřebujete kryptoprávníka? – Kontaktujte Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody

Kryptoprávníci poskytují služby přizpůsobené konkrétní situaci klienta s cílem vyřešit jeho finanční spor.  

Naši kryptoprávníci mají znalosti v oblasti právní analýzy, kryptoměn a pochybení při ověřování. Naše Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody nabízí odborná řešení. Kryptoprávníci poskytují obchodníkům právní služby s cílem získat zpět jejich ztracených finanční prostředky v důsledku pochybení kryptoplatforem.

Naši kryptoprávníci vám mohou poskytnout zastoupení při finančním sporu s konkrétní kryptoplatformou a navrhnout nejvhodnější strategii řešení finančního sporu.

Advokátní kancelář Mikov & Attorneys založila Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody pro právní zastupování investorů do kryptoměn, kteří se stali oběťmi finančních podvodů v Evropě.

Je třeba být obezřetný vůči společnostem, které poskytují záruky ohledně vyřešení sporu v oblasti kryptoměn. V rámci prvního setkání/konzultace naši kryptoprávníci navrhnou optimální právní kroky a postup řešení sporu.

Pokud máte finanční spor s krypto platformou a máte zájem o předběžnou analýzu vašeho případu, kontaktujte nás prostřednictvím našich webových stránek Financial Fraud Lawyer.

Jak naši kryptoprávníci řeší případy?

Postup našich kryptoprávníků při vymáhání ztracených finančních prostředků probíhá ve většině případů mimosoudní cestou. Naše zkušenosti potvrzují, že mimosoudní cesta přináší při řešení takových druhů sporů nejoptimálnější výsledky.

Postup našich kryptoprávníků:

 1. Shromáždění relevantních skutečností vašeho případu.
 2. Právní analýza vašeho případu s cílem identifikovat pochybení brokera (porušení právních předpisů).
 3. Vypracování a zaslání stížnosti brokerovi a příslušným orgánům;
 4. Komunikace a vyjednávání s brokerem až do vyřešení případu.

Pokud vám kryproprávník dává záruky ohledně vyřešení vašeho sporu, aniž by analyzoval vaši situaci, buďte obezřetní. V rámci prvního setkání/konzultace naši kryptoprávníci navrhnou optimální právní kroky a postup řešení sporu. Honoráře našich kryptoprávníků se skládají z paušální odměny za převzetí vašeho případu a vaše zastupování a odměny za úspěch v závislosti na vymožené částce.

Pokud se domníváte, že váš broker nese odpovědnost za vaše ztráty, kontaktujte nás a my provedeme bezplatné předběžné posouzení případu.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors