Profitlevel se zaměřuje na Česko: shrnutí neprůhledných aktivit 

(1) BCM Begin Capital Markets CY Ltd (274/15)

(1.1) Obchodní platformy provozované společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd

Společnost provozuje na evropském trhu různé značky a platformy pro online obchodování, včetně platformyprofitlevel.com, který se chlubí tím, že v roce 2021 získala první cenu v kategorii nejlepší Forex broker na veletrhu Forex Expo v Dubaji. Při pohledu na licenční status společnosti Profit Level uvedený na stránkách kyperského regulátora CySEC si lze povšimnout, že společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd provozuje další dvě obchodní platformy: capitalpanda.com a begincapitalmarkets.com. 

Činnost těchto tří platforem se soustřeďuje na část Balkánu a západní Evropy: jejich příslušné internetové stránky nabízejí jako jazykové možnosti češtinu, maďarštinu, slovenštinu, řečtinu, španělštinu, chorvatštinu a angličtinu, což je dobrým ukazatelem zeměpisného trhu, na který se společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd zaměřuje. Jedinou výjimkou, kterou lze v této struktuře zaznamenat, je, že platforma capitalpanda.com nabízí své služby v Itálii, což se nezdá být  případ ostatních platforem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. Italský regulátor CONSOB navíc neuvádí, která z platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd poskytuje své služby na jeho území.

Všechny tyto cílové země jsou navíc členy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Evropští investoři, kteří se rozhodnou obchodovat prostřednictvím některé z platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd, jsou proto chráněni směrnicí MiFID II (Směrnice o trzích finančních nástrojů) – regulačním rámcem schváleným Evropským parlamentem za účelem sjednocení, stabilizace a ochrany spotřebitelů v oblasti finančních produktů na těchto územích.

(1.2) Činnosti vázaných zástupců

Jak uvádí CySEC, společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd má takzvané „vázané zástupce“: jedná se o třetí strany, které poskytují své služby, například provádění pokynů nebo investiční poradenství, jménem hlavního subjektu, který je využívá. Společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd má šest takových zástupců:

– Solum VLC Marketing Company S.L., působící ve Španělsku jménem begincapitalmarkets.com. 

– Golden Line Management Kft. působící v Maďarsku jménem begincapitalmarkets.com

– OX Czechia s.r.o., působící v České republice jménem begincapitalmarkets.com.

– Trade Online d.o.o., působící v Chorvatsku jménem begincapitalmarkets.com 

– Aegan Equity Single Member P.C., působící v Řecku jménem begincapitalmarkets.com

– GTA GT Single Member P.C., působící v Řecku jménem profitlevel.com

Zdá se však, že tyto informace jsou bez zvláštního vyhledávání obtížně dostupné. Není patrné, že by na platformách profitlevel.com a capitalpanda.com byla o těchto vázaných zástupcích nějaká konkrétní zmínka, ale begincapitalmarkets.com je na své platformě uvádí, i když cituje společnosti Solum VLC Marketing Company S.L. a OX Czechia s.r.o. Je tedy s podivem, že má společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltdzájem využívat vázané zástupce pod svým jménem, aniž by byla v tomto ohledu transparentní vůči svým zákazníkům.

Rovněž pokládáme za důležité poznamenat, že společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd provozovala část své činnosti ve Slovinsku, konkrétně se svým vázaným zástupcem Profit Level d.o.o. Tato praxe byla zrušena dne 11. listopadu 2022. To se shoduje se sankcemi ze strany CySEC (viz bod 1.3), což vyvolává otázku ohledně důvodů takového rozhodnutí. Existuje souvislost mezi ukončením poskytování služeb společnosti ve Slovinsku a rozhodnutím CySEC? Existují důkazy o tom, že vázaní zástupci společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd jednají nad rámec svých pravomocí?

(1.3) Ukončené a zastřené činnosti

Společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd nedávno změnila svou obchodní identitu. Společnost se totiž donedávna jmenovala Ox Capital Markets Ltd a provozovala obchodní platformu oxmarkets.com podle kyperských právních předpisů. Podle internetových stránek wikifx, které uvádějí seznam obchodních subjektů ve formě časové schránky, existuje podobnost mezi oxmarkets.com a jednou ze současných platforem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd: begincapitalmarkets.com. 

Podíváme-li se konkrétněji, begincapitalmarkets.com „recyklovala“ vizuální identitu a grafickou strukturu zastaralé platformy oxmarkets.com. Nebyly provedeny žádné vizuální změny z jedné stránky na druhou, dokonce až do té míry, že byly použity generické obrázky stránky oxmarkets.com, přestože mezi snímkem obrazovky této druhé stránky a spuštěním begincapitalmarkets.com uplynuly tři roky.

Jaké jsou důvody pro vytvoření kopie zrušeného webu? Svědčí to o nekalém jednání ze strany společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd? 

Dalším matoucím bodem činnosti společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd je to, že v jejím Souhrnném prohlášení o kvalitě provádění pokynů (její výkaz o činnosti a logistickém zpracování) je uvedeno, že společnost není odpovědná za provádění pokynů zadaných na její platformě, protože neposkytuje likviditu. To znamená, že ke zpracování obchodů svých investorů využívá třetí stranu.

Za zvláštní zmínku stojí společnost London Prime Ltd, která se prezentuje jako „Liquidity Hub Software“ se sídlem v Belize. To se zdá být poněkud překvapivé vzhledem k tomu, že BCM Begin Capital Markets CY Ltd a domény, které provozuje, mají licenci v Evropě, jsou regulovány CySEC a spadají pod směrnici MiFID II. Pročspolečnost, která podléhá dohledu, používá offshorového poskytovatele likvidity, který je mimo regulační rámec? 

Na vysvětlenou uvádíme, že offshore společnosti mohou obejít omezení stanovená MiFID II a CySEC, jako je povinnost transparentnosti ohledně nabízených finančních produktů. Získání licence k činnosti v zemi, která reguluje její finanční aktivity, pomáhá jednak k dodání důvěryhodnosti činnosti brokera, tak i při ochraně zájmůjednotlivých investorů. Pokud jsou finanční prostředky uživatelů obchodních platforem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd převedeny třetí straně, která funguje mimo jakýkoli regulační rámec, neexistuje žádná záruka, že tyto prostředky bude možné identifikovat, vysledovat a získat zpět.

Závěrem: V listopadu 2022 došlo k uzavření dohody o finančním vyrovnání mezi CySEC a společností Begin Capital Markets CY Ltd ohledně zaplacení částky 100 000 EUR. Důvodem je „eventuální porušení předpisů“, kterého se mohla dopustit tato společnost a tři obchodní platformy, které provozuje (profitlevel.com, capitalpanda.com a begincapitalmarkets.com). Konkrétně se dohoda týká možného nedodržení předpisů ze strany společnosti ve vztahu k článkům 5.1, 25.1 a 25.3 zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2017. Tento zákon byl zveřejněn v Úředním věstníku Kyperské republiky v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 2014/65/EU a navazuje na MiFID II.

Jinými slovy to znamená, že společnost Begin Capital Markets CY Ltd mohla obcházet některé směrnice související s její licencí na Kypru a mohla porušit některé z obecných zásad týkajících se zveřejňování informací a transparentnosti v souvislosti se jejím podnikáním.

(2) Recenze uživatelů Profitlevel.com: 

(2.1) Přehled konkrétních recenzí na TrustPilot

Na webových stránkách TrustPilot je uvedeno, že mnoho recenzí bylo odstraněno z důvodu jejich falšování. Není neobvyklé, že někteří brokeři používající pochybné praktiky vytvářejí pro své služby výhodnou reklamu, a uvádějí tak spotřebitele v omyl ohledně bezpečnosti, kterou platforma zaručuje. Jinými slovy, existuje velká šance, že zástupci Profit Level vytvářejí falešné pozitivní recenze, aby zamaskovali realitu obchodování na této platformě (připomínáme, že na jejich webových stránkách je uvedeno, že 88,85 % obchodníků využívajících platformy provozované společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd přichází o svůj investovaný kapitál).

Logicky, a dokonce i statisticky vzato, se nám zdá pozoruhodné, že z 26 recenzí profitlevel.com získává skóre 4,1/5, když jejich vlastní statistiky potvrzují, že 88,85 % jejich investorů přichází o svoje peníze. Buď je mezi těmito údaji nesoulad, nebo skutečnost, že zákazník přichází o svůj investovaný kapitál, nemá na hodnocení platformy žádný vliv. 

Pokud se podíváme na původní komentáře k Profit Level, zjistíme, že uživatelé pocházejí z Evropy, především z České republiky. Konkrétněji: z 26 recenzí zaznamenaných od roku 2021 jich 20 (ať už pravých, nebo smyšlených) pochází od českých zákazníků.

https://www.trustpilot.com/reviews/619cb7d08931a3308733caa0
 
Tomáš Řezníček
1 hodnocení  CZ 
Hodnoceno 1 z 5 hvězdiček
23. listopadu 2021
Mám jen špatné reference
Mám jen špatné reference. Po 4 měsících jsem spadl do ztráty 100 tisíc €.
Kyperští operátoři mají vždy přesvědčivé doporučení, ale bez dobrého výsledku. Poté, co jsem nebyl schopen doplnit své portfolio, jsem přišel o své peníze.
Operátoři volají vždy, když máte volnou marži, abyste tuto částku utratili. Když volnou marži nemáte, nezajímají se.

Datum recenze: 23. listopadu 2021

(2.2) Jsou čeští spotřebitelé cílovou skupinou?

Pokud výše uvedená zjištění nepostačují k určení, že společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd cílí konkrétně na český trh, je zde další prvek potvrzující zaměření na Českou republiku: její marketingové materiály a další online reklamy, konkrétně v českém jazyce, propagují platformu jako „nejlepší v Evropě“, aniž by však bylo doloženo, že toto tvrzení je opodstatněné.

Kromě toho je na sociálních sítích společnosti Profit Level uvedeno české telefonní číslo jako oficiální kontakt a odkaz na přesměrování na jejich obchodní platformu výslovně uvádí, že budete přesměrováni na českou verzi jejich stránek:

Naše Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody hájí zájmy jednotlivých obchodníků v Evropě. Mgr. Jana Mikova se rámci našeho týmu specializuje na spory mezi investory z České republiky a obchodními platformami jako je profitlevel.com. Pokud se domníváte, že jste se stali obětí nekorektních praktik tohoto či jiného brokera, neváhejte se na nás obrátit.

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti:

Cílem Sítě Advokátů specializovaných na finanční podvody (Financial Fraud Lawyers) je informovat soukromé investory (obchodníky) o možných nekalých praktikách Forex a CFD brokerů. Naším posláním je pomáhat a chránit obchodníky, pokud se setkají s praktikami brokerů, které jsou v rozporu s jejich zájmy. 

Cílem našich článků je varovat, sdílet a informovat veřejnost o právních rizicích Forex obchodování a jeho účastnících. Obchodování s finančními produkty a CFD (rozdílové smlouvy) a investování na online platformách s sebou nese právní rizika. 

Článek byl napsán v dobré víře, na základě veřejně dostupných informací a zkušeností klientů platných v době zveřejnění. Naše články se týkají ochrany zájmů osob investujících na online investičních platformách a jsou zveřejňovány v souladu s naším právem informovat veřejnost o naší činnosti. Tento článek nelze považovat za právní poradenství.

Pokud se domníváte, že váš broker nese odpovědnost za vaše ztráty, kontaktujte nás a my provedeme bezplatné předběžné posouzení případu.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors