plus500: Jednostranná praxe obchodování 

1 Historie a způsob fungování společnosti

1.1    Kdo je plus500

Plus500 Ltd je fintech společnost se sídlem v izraelské Haifě. Je mateřskou společností s mezinárodní působností, řídí desítku dceřiných společností v několika státech a vlastní značku Plus500, která provozuje obchodní platformu www.plus500.com. 

Hlavní činností platformy www.plus500.com je nabízet obchodování s CFD („kontrakty na vyrovnání rozdílů“). Podle definice AMF je obchodování s CFD nákup a prodej spekulativní hodnoty finančního aktiva/produktu bez jeho skutečného držení. Obecně je vyhrazeno pro zkušené obchodníky, protože je spojeno s rizikem, zejména kvůli pákovému efektu a výzvám k úhradě marže. Plus500 nabízí také Forex obchodování a CFD obchodování s kryptoměnami, komoditami, akciemi a dalšími opcemi a indexy. Jedná se tedy o komplexní platformu, která nabízí také školení v oblasti řízení rizik a používání platformy prostřednictvím své obchodní akademie

Plus500 se může pochlubit tím, že je regulována mnoha finančními orgány, což by mělo odůvodňovat výhodné postavení platformy v rámci Forex trhu. Tento regulační rámec má být skutečně zárukou serióznosti a má uklidnit obchodníky, kteří se rozhodnou pro platformu Plus500. Kromě toho je společnost kótována na LSE – London Stock Exchange, jedné z předních světových burz. Všechny tyto prvky dodávají platformě plus500 důvěryhodnost, respektovaný a seriózní status.

1.2 Jedinečný obchodní model 

Mnoho brokerů a obchodních platforem je založeno na modelu No Dealing Desk (NDD), což znamená, že za obchody, které obchodníci na těchto platformách uzavírají, nese finanční odpovědnost třetí strana. To má za následek omezení střetu zájmů, který může vzniknout mezi brokerem a obchodníkem. 

Vzhledem k politice provádění pokynů jednotlivých společností je plus500 tzv. dealing desk. To znamená, že plus500 nevyužívá k provádění pokynů zprostředkovatele, jako je banka; za provedené obchody je fakticky odpovědná platforma. plus500 tedy vlastní finanční produkty, které nabízí, a navíc stanovuje nákupní a prodejní ceny, které jsou obchodníkům k dispozici. 

plus500 je proto odpovědná za svou solventnost i likviditu. V tomto ohledu se klade otázka, zda je model plus500 v zájmu zachování likvidity založen na využívání ztrátových obchodů ze strany uživatelů platformy? To znamená má-li plus500 zájem na podpoře ztrátových obchodů svých uživatelů: vyhýbání se placení svým klientům, a tedy čerpání svého kapitálu. Právě před tímto střetem zájmů se chrání brokeři, kteří používají model No Dealing Desk (NDD).

2. Tendence vykládat podmínky ve svůj prospěch?

2.1 „Zjevný omyl“: Diskreční a jednostranné vymazání zisků ze strany plus500 

Advokátní kancelář Mikov, člen sítě Advokátů specializovaných na finanční podvody, v současné době zastupuje zájmy jednotlivých obchodníků proti společnosti plus500 CY Ltd, která působí v rámci Evropy. Na základě informací poskytnutých v průběhu zpracovávání jednotlivých případů jsme zaznamenali tendenci k „diskrečním“ praktikám. Je zjevné, že společnost plus500 vykazuje známky jednání ve svůj prospěch.

Například důvod, který společnost plus500 uvedla pro vymazání jedné z profitabilních pozic našeho klienta, je „zjevná chyba“. Jak je definováno v Obchodních podmínkách plus500, zjevná chyba je následující:

„jakákoli chyba, o které se důvodně domníváme, že je zřejmá nebo očividná, včetně 

bez omezení, nabídky na provedení transakcí přehnaného objemu instrumentů“ (str. 51)

Jinými slovy, pojem zjevná chyba používá plus500 tehdy, když problém s platformou nebo volatilita v neprospěch plus500 způsobí, že uživatelé nemohou využívat svých zisků. Tento pojem by tedy ospravedlňoval chronické „vymazávání“ zisků, který podle všech měřítek nahrává ku prospěchu plus500.

2.2 Technické chyby platformy, které nelze kompenzovat prostřednictvím plus500

Společnost plus500 má také tendenci používat „diskreční“ doložky, kterými zdůvodňuje rušení účtů zákazníků. To znamená, že se společnost při ukončování uživatelských smluv zaštituje doložkami ve svých podmínkách používání. Jak je uvedeno v jejich uživatelské smlouvě:

         22.6.  Můžeme okamžitě ukončit Smlouvu s uživatelem, uzavřít a pozastavit váš obchodní účet na základě písemného oznámení, a to v kterémkoli z následujících Případů porušení povinností: 

         22.6.1. porušíte jakékoli prohlášení podle Uživatelské smlouvy nebo jiné dohody mezi stranami nebo se ukáže, že jakékoli prohlášení bylo v době, kdy bylo učiněno nebo poskytnuto, nepravdivé nebo zavádějící v jakémkoli podstatném ohledu; nebo 

     22.6.2. podstatně porušíte jakoukoli z podmínek Uživatelské smlouvy; nebo 

         22.6.3. jste Společnosti poskytli jakékoli podstatné nepravdivé prohlášení; nebo 

         22.6.4. neposkytnete informace požadované v souvislosti s jakýmkoli procesem ověřování prováděným Společností; nebo 

         22.6.5. Společnost má oprávněné důvody se domnívat, že jste podali nepravdivou nebo podvodnou žádost o vrácení platby a/nebo spor u vydavatele vaší karty nebo jiného použitého způsobu platby, kdy například, nikoli však výlučně, jde o situaci, kdy tvrdíte, že jste to nebyli vy, kdo provedl spornou platbu (sporné platby) Společnosti, zatímco ve skutečnosti byly platby provedeny z vaší vlastní IP adresy (IP adres) a/nebo zařízení.

„RP Riette Prinsloo                           Před 4 dny
Plus 500 omezil používání mého účtu poté, co jsem…
Plus 500 omezil používání mého účtu poté, co jsem byl aktivní asi týden. Už je to 10 dní a můj účet je stále zablokovaný. Nikdo mi nechce říct, co se děje, kromě toho, že „můj účet je přezkoumáván“.
NIKDO mi neřekne, co se děje a oni mají moje peníze. Drží mě v nevědomosti a mají moje peníze… To je krádež!
Jak mám dostat své peníze zpět?
 
Datum recenze: 27. února 2023
 
Odpověď od Plus500             Před 1 dnem
 
Ahoj! Je nám líto, že uvádíte tuto recenzi! Pokud máte korespondenci s naším týmem podpory, prověříme to a ozveme se vám.“
 
https://www.trustpilot.com/reviews/640b3a8be78a2cb3808cbf66

V této doložce jsou uvedeny zcela konkrétní příklady, ale také obecné pojmy, jejichž použití závisí na výkladu a/nebo jednostranné vůli společnosti. Zdá se nám, že společnost plus500 zaujímá poměrně restriktivní postoj, pokud jde o určování toho, co je přijatelné a co ne.

PublikovalDabster76 Před 4 měsíci
 
„Někomu dalšímu zavřeli účet u Plus500?
Rant/Vent
 
Stejně jako mnoho dalších jsem přijal lootably nabídku na Plus500. Po 48 hodinách jsem napsal na jejich podporu, poslal důkaz, že jsem nabídku přijal, a čekal na odpověď.
Dnes ráno mi přišel email od Plus500, že mi uzavřeli účet podle bodu 22.6.
Podíval jsem se na tuto klauzuli a v podstatě říká, že si vyhrazují právo uzavřít váš účet z jakéhokoli důvodu.
Zajímalo by mě, jestli někomu jinému zavřeli účet poté, co kontaktoval lootably podporu.“

https://www.reddit.com/r/beermoneyuk/comments/yicia7/anyone_else_had_their_plus500_account_shutdown/

Jinými slovy, plus500 se zříká odpovědnosti v případě, že uživatel čelí situaci, která pro něj znamená ztrátu.

2.3 Výklad podmínek ve prospěch společnosti plus500

Shrneme-li a zjednodušíme-li, zdá se, že v případě, kdy obchodník generuje ze svých obchodů na platformě plus500 zisk, vyhrazuje si platforma právo odvolat se na zjevnou chybu a obchod ukončit. V případě, že uživatel dosáhne významných ztrát mimo svou obchodní strategii, plus500 nenese odpovědnost, a proto není povinná své klienty odškodnit.

Peter Semmler 
 
Buďte velmi opatrní!!!!!
 
„Chystal jsem se uzavřít pozice, když jsem byl včera večer při sledování trhu v zisku přes 1100 dolarů. Pokaždé, když jsem chtěl pozice uzavřít, objevily se chybové kódy a pozice jsem nemohl uzavřít. Zatímco se o to neustále pokoušel, došlo k prudkému poklesu, což poslalo mé pozice do maržových výzev, takže místo toho, aby se stáhl zisk 1100 dolarů, dostal jsem se do ztráty 1000 dolarů a mé pozice se uzavřely. 
Plus500 říkají, že je to volatilní trh a nemůžete uzavřít své pozice, když je trh volatilní. 
Prostě buďte opatrní a chtěl jsem se o to podělit, abyste všichni věděli, že tito lidé kontrolují vaše peníze po celou dobu a vaše kontrola je velmi omezená, zejména za takových okolností.
Datum recenze: 14. února 2023″

https://www.trustpilot.com/reviews/63ed48f7745e480021a68926

Při zkoumání zkušeností uživatelů platformy plus500 se ukázalo, že zkušenosti sdílené na internetu a našimi materiály jsou podobné. Na Facebooku existuje skupina s oběťmi této platformy: „plus500 je podvod„. Tato skupina obsahuje mnoho svědectví, která se shodují se zkušenostmi našich klientů: technické problémy, manipulace s trhem, možné nedodržování platných předpisů… 

Podle členů skupiny byla obchodní platforma plus500 pro její klienty pravidelně nedostupná, což generovalo značné finanční ztráty kvůli nemožnosti spravovat jejich pozice a obchody. Na základě obchodních podmínek však nyní víme, že za tyto typy technických chyb společnost plus500 neodpovídá.

Jedná se o dvojí metr ze strany společnosti plus500 při výkladu podmínek používání, který systematicky zvýhodňuje společnost plus500 na úkor jejích zákazníků?

„Obchoduje #plus500 proti retailovým klientům?. Vaše pravidla provádění pokynů a pravidla střetu zájmů naznačují, že ano. Kolik drobných investorů si toho bylo při registraci vědomo? Vaše reklama se zdá být v této otázce netransparentní.
 
2. Obecná Identifikace Střetu Zájmu
 
2.1. Pokud Společnost jedná s Klientem nebo jeho jménem, může mít Společnost, její společník nebo jiná osoba spojená se Společností zájem, vztah nebo ujednání v souvislosti s danou transakcí nebo že je v rozporu se zájmy Klienta.
 
2.2. Společnost zjistila následující okolnosti, které představují nebo mohou vést ke střetu zájmů znamenajícímu podstatné riziko poškození zájmů jednoho nebo více Klientů v důsledku poskytování investičních služeb:
(a) Plus500 může párovat pokyny Klienta s pokyny jiného Klienta tím, že jedná jak jménem tohoto jiného Klienta, tak jménem Klienta;
(b) Plus500 pravděpodobně dosáhne finančního zisku nebo se vyhne finanční ztrátě na úkor klienta;
(c) Plus500 může obdržet nebo zaplatit pobídky třetím osobám nebo od třetích osob při doporučení nových Klientů;
(d) Plus500 je protistranou pozic svých klientů na pozici hlavní protistrany, zatímco pro každý obchod se uskuteční identický zajišťovací obchod mezi Plus500 a Plus500 Ltd.“
 
https://twitter.com/Paulm81212253/status/1632715429595447297

Podle našich odborných znalostí v oblasti práv obchodníků má společnost plus500 tendenci vykládat své obchodní podmínky podle vlastního uvážení a ve svůj prospěch. To řadíme mezi pochybné praktiky, protože to vždy staví obchodníka do slabší pozice vůči brokerovi. 

V tomto kontextu má totiž plus500 kontrolu nad právy a povinnostmi svých klientů. Klienti si často příliš pozdě uvědomí, že smlouva, kterou podepsali, jim neponechává žádný manévrovací prostor a že jejich obchodní svoboda je v rukou plus500. 

V rámci naší právní praxe se setkáváme se zjevným deficitem ochrany spotřebitelů ve finančních službách, zejména v Evropě. Jednání společnosti plus500 považujeme za jednání v rozporu s pravidly MiFID a ESMA. Pokud máte problémy s platformou www.plus500.com, neváhejte nás kontaktovat, abychom mohli provést analýzu vaší situace a šancí na úspěch při vymáhání vašich finančních prostředků.

PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI:

Cílem Sítě Advokátů specializovaných na finanční podvody (Financial Fraud Lawyers) je informovat soukromé investory (obchodníky) o možných nekalých praktikách Forex a CFD brokerů. Naším posláním je pomáhat a chránit obchodníky, pokud se setkají s praktikami brokerů, které jsou v rozporu s jejich zájmy. 

Cílem našich článků je varovat, sdílet a informovat veřejnost o právních rizicích Forex obchodování a jeho účastnících. Obchodování s finančními produkty a CFD (rozdílové smlouvy) a investování na online platformách s sebou nese právní rizika. 

Článek byl napsán v dobré víře, na základě veřejně dostupných informací a zkušeností klientů platných v době zveřejnění. Naše články se týkají ochrany zájmů osob investujících na online investičních platformách a jsou zveřejňovány v souladu s naším právem informovat veřejnost o naší činnosti. Tento článek nelze považovat za právní poradenství.

Pokud se domníváte, že váš broker nese odpovědnost za vaše ztráty, kontaktujte nás a my provedeme bezplatné předběžné posouzení případu.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors