Profit Level a propojené subjekty: CySEC provádí „přezkum dobrovolného vrácení licence“ 

1. Shrnutí činnosti Profit Level

Po předchozím zkoumání některých netransparentních aktivit společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd, provozovatele obchodních platforem Profit Level, Begin Capital Markets a Capital Panda, naše Síť poukázala na skutečnosti, které nasvědčují tomu, že byla vyvinuta určitá snaha s cílem zmást uživatele těchto platforem. 

Podle našeho šetření nebyly poskytované informace pro mnoho uživatelů jasné a transparentní, což nás vedlo k domněnce, že společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd záměrně zamlčuje určité skutečnosti. Navíc se jevilo, že cílovou skupinou byli zákazníci z určitých balkánských a východoevropských zemí. 

V této optice, kdy byla prezentace platforem Profit Level a Capital Panda na sociálních sítích převážně v češtině, stojí za zmínku, že od ledna tohoto roku již nejsou příspěvky na Facebooku a Instagramu publikovanéProfit Level v češtině, ale v angličtině. Proč tato náhlá změna?

Již dříve jsme upozornili na někdy nejasné využívání četných „vázaných zástupců“, třetích stran provádějících různé příkazy a další úkony související s investováním finančního kapitálu na některé z platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets.

To vyvolalo otázku, zda je obchodní model tradingových platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets v souladu s evropskými směrnicemi na ochranu spotřebitele a zda je ekonomicky udržitelný. Profit Level a Capital Panda mají mnoho uživatelů z celé Evropy, kteří by mohli být ohroženi praktikami, které nejsou v souladu s předpisy.

2. Nejnovější oznámení BCM Begin Capital Markets

Dne 10. června 2023 vydaly obchodní platformy Profit Level a Capital Panda oznámení o ukončení své obchodní činnosti:

Shrneme-li situaci, kterou společnost BCM uvedla v tomto oznámení, BCM Begin Capital Markets CY Ltd v současné době již nesplňuje parametry regulace trhu a nemůže si dovolit poskytovat finanční služby v ekonomických podmínkách, ve kterých se společnost nachází.

Je třeba poznamenat, že tisková zpráva oznamující, že společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd a platformy, které provozuje, již nepřijímají nové klienty a zcela ukončí činnost, je dostupná až poté, co uživatel aktivně podnikne kroky k tomu, aby se o ní dozvěděl. Pokud totiž nekliknete na červený banner v horní části stránky, nikde jinde není o této tiskové zprávě ani jejím obsahu žádná zmínka.

Na sociálních sítích Profit Level ani Capital Panda nebyla zveřejněna žádná oficiální tisková zpráva, která by tuto novinku oznamovala, přestože marketingový obsah obou obchodních platforem a další analýzy trhu jsou zveřejňovány dodnes.

Vrátíme-li se k ukončení činnosti společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd, na internetových stránkách kyperského regulátora CySEC se dozvídáme, že se společnost dobrovolně vzdává své licence k provozování činnosti na evropském území, a že regulační orgán tuto žádost v současné době přezkoumává:

Zákazníci a uživatelé Profit Level a Capital Panda budou mít přístup ke všem službám obchodní platformy do 31. července 2023 a následně do 26. srpna 2023 už budou moci pouze uzavírat své pozice a vybírat své vklady.

PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI:

Cílem Sítě Advokátů specializovaných na finanční podvody (Financial Fraud Lawyers) je informovat soukromé investory (obchodníky) o možných nekalých praktikách Forex a CFD brokerů. Naším posláním je pomáhat a chránit obchodníky, pokud se setkají s praktikami brokerů, které jsou v rozporu s jejich zájmy. 

Cílem našich článků je varovat, sdílet a informovat veřejnost o právních rizicích Forex obchodování a jeho účastnících. Obchodování s finančními produkty a CFD (rozdílové smlouvy) a investování na online platformách s sebou nese právní rizika. 

Článek byl napsán v dobré víře, na základě veřejně dostupných informací a zkušeností klientů platných v době zveřejnění. Naše články se týkají ochrany zájmů osob investujících na online investičních platformách a jsou zveřejňovány v souladu s naším právem informovat veřejnost o naší činnosti. Tento článek nelze považovat za právní poradenství.

Pokud se domníváte, že váš broker nese odpovědnost za vaše ztráty, kontaktujte nás a my provedeme bezplatné předběžné posouzení případu.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors