Advokáti specializovaní na finanční podvody proti Forex podvodům v Evropě

Síť Advokátních kanceláří proti Forex podvodům v Evropě

Síť Advokátních kanceláří specializovaných na finanční podvody byla založena Advokátní kanceláří Mikov & Attorneys za účelem zastupování obětí Forex podvodů v Evropě.

Zakladatelem této Sítě je Konstantin Mikov, Řídící partner Advokátní kanceláře Mikov & Attorneys. Konstantin Mikov je vedoucím této Sítě Advokátních kanceláří, která si klade za cíl dosáhnout pozitivních výsledků v oblasti řešení forexových podvodů a dalších finančních sporů.

„Advokátní praxi vykonávám více než deset let a specializuji se na finanční spory s nejvýznamnějšími evropskými a celosvětově regulovanými investičními brokery a Forex podvody.

Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody se úzce zaměřuje na řešení finančních sporů a Forex podvodů. Díky našim zkušenostem a znalostem úspěšně zastupujeme naše klienty – oběti forexových podvodů ve Francii, Bulharsku a na Kypru a v celé Evropě, aby získali zpět své ztracené investice.

Díky Síti můžeme být nápomocní více evropským obchodníkům, kteří potřebují právní zastoupení v oblasti Forex podvodů a pochybení finančních brokerů.“ Konstantin Mikov

Pokud jste se stali obětí Forex podvodu, potřebujete právní pomoc od specializovaného právníka, který bude hájit zájmy.  Než se obrátíte na naši Síť, prostudujte si prosím naši stránku s nejčastějšími dotazy a napište nám prostřednictvím kontaktní stránky s uvedením co nejpřesnějších informací o daném forexovém podvodu.

Forex podvod: Jak ho rozpoznat nebo se mu vyvarovat?

1. Má váš Forex broker licenci požadovanou pro činnost v Evropské unii?

Mnoho investičních brokerů tvrdí, že mají své kanceláře v Londýně, a tedy nemohou provádět forexové podvody.

Pokud jde o Forex podvod, ve většině případů protékají finanční prostředky různými jurisdikcemi, jako je Malta, Kypr, Izrael, Marshallovy ostrovy. Forex podvody jsou tedy nutně s mezinárodním přesahem.

CySEC (Kyperská komise pro cenné papíry a burzu) informuje investory na svých webových stránkách o nových forexových podvodech, kterých se dopouštějí společnosti, které uvádějí, že jsou regulovány na Kypru. Takové společnosti, které se dopouštějí forexových podvodů, tvrdí, že jsou na Kypru, a to proto, že mnoho regulovaných Forex brokerů sídlí právě na Kypru.

Pokud uvažujete o investování peněz na platformě Forex brokerů, prvním krokem k tomu, abyste snížili riziko, že se stanete obětí forexového podvodu, je ověřit si, zda má vámi vybraný broker povolení k poskytování investičních služeb a výkonu investiční činnosti od regulátora trhu. Pokud se nacházíte v Evropě, musí být investiční broker regulován v EU. Pokud tomu tak není, jedná se s největší pravděpodobností o forexový podvod.

Chcete-li odhalit potenciální forexový podvod u brokera, který tvrdí, že je regulován u CySEC nebo obecně v EU, můžete si jeho název vyhledat v seznamu regulovaných subjektů Kyperské komise pro cenné papíry a burzu „CIF REGULATED ENTITES LIST“ (Seznam regulovaných kyperských investičních firem): https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/

Advokáti specializovaní na finanční podvody proti Forex
Forex podvod – jak ho odhalit nebo se mu vyhnout. Kopie obrazovky ze stránek CySEC

Forex podvod – jak ho odhalit nebo se mu vyhnout. Snímek obrazovky stránek CySEC, červenec 2020

Sít Advokátů specializovaných na finanční podvody využívá odborníků na evropské právo a oblast Forex podvodů k vymáhání ztracených investic, o které poškození obchodníci přišli v důsledku forexového podvodu a rozkrývá nezákonná a podvodná schémata.

Oběť Forex podvodu ve Velké Británii nebo z Velké Británie?

Mějte na paměti, že Forex brokeři mohou nabízet finanční produkty a služby ve Velké Británii pouze tehdy, pokud mají povolení a jsou registrováni nebo schváleni britským Úřadem pro dohled nad finančním trhem (Financial Conduct Authority). Pokud nemají povolení nebo registraci, je pravděpodobné, že se může jednat o forexový podvod.

Chcete-li odhalit potenciální forexový podvod ze strany brokera, který tvrdí, že se nachází ve Spojeném království, můžete vyhledat jeho název v registru regulátora Financial Conduct Authority (FCA): https://www.fca.org.uk

Záznam z registru FCA zobrazí podrobnosti o finančním brokerovi poskytujícím služby ve Spojeném království. Registr totiž obsahuje údaje o tom, zda daná firma je regulovaná FCA nebo jí bylo povolení odňato či pozastaveno, což pomáhá obchodníkům vyhnout se investování u podvodných brokerů, kteří se za regulované brokery pouze vydávají.

forex scam? how to spot them. screenshot from FCA Financial Conduct Authority Services Register, July 2020
Forex podvod? Jak ho rozpoznat. Snímek obrazovky z registru služeb FCA Financial Conduct Authority, červenec 2020.

Forex podvod? Jak ho rozpoznat. Snímek obrazovky z registru služeb FCA Financial Conduct Authority, červenec 2020.

Hlavní znak Forex podvodu: Nátlak k investování

Údajný investiční makléř, který je zapojen do forexového podvodu, často používá nečestné a nezákonné praktiky s cílem připravit obchodníky o peníze. Forex podvod se nezaměřuje pouze na nezkušené investory na Forexu. Ve většině případů si oběti forexového podvodu uvědomí až po několika měsících, že s nimi investiční makléři manipulovali.

Některé příklady technik, které využívají online Forex subjekty při forexových podvodech:

  • Navázání „přátelského“ vztahu s potenciální obětí
  • Vytvoření závislosti na radách správce účtu
  • Slibování forexových bonusů, zisků nebo podmíněných darů
  • Falešné navozování naléhavých situací
  • Nátlak na další investování po utrpěné ztrátě, apod.

Před dokonáním forexového podvodu stránky obchodních platforem často lákají obchodníky falešnými sliby.

Zákazníci a obchodníci nahlašují různé praktiky forexových podvodníků regulátorům finančního trhu a webové stránce Forex Peace Army. Obecně lze uvést, že webové stránky forexových podvodníků nabádají obchodníky k investování značných částek na Forex trzích a následně je o všechny jejich investice připraví.

Některé příklady nezákonných praktik Forex podvodníků v optice evropských předpisů:

  • Nevhodné rady nebo strategie
  • Nemožnost výběru investovaných prostředků
  • Nejednoznačné nebo dokonce zavádějící informace
  • Agresivní investiční rady
  • Nefunkčnost platformy nebo anomálie při provádění pokynů atd.

Co mám dělat, když se stanu obětí Forex podvodu?

Je velmi důležité být obezřetný vůči společnostem nebo advokátním kancelářím, které garantují úspěšné vyřešení forexového podvodu bez toho, aniž by analyzovaly vaši situaci.

Naše Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody navrhne optimální právní kroky a postupy k vyřešení forexového podvodu v rámci prvního setkání/konzultace.

Pokud jste se stali obětí Forex podvodu, naši advokáti budou usilovat o navrácení do původního stavu, tedy do situace, ve které byste byli, pokud by broker nepochybil.

Naše Advokátní kancelář poskytuje služby a odborné znalosti:

-Neevropským rezidentům proti brokerům regulovaným v rámci EU  

-Evropské rezidentům proti brokerům regulovaným v rámci EU

-Evropským rezidentům proti brokerům regulovaným jinde ve světě

Ke ztrátě finančních prostředků v důsledku Forex podvodu by nemělо dojít před více než 5 lety a výše ztracených finančních prostředků by neměla být nižší než 30 000 USD/EUR.

Naše Advokátní kancelář nepřebírá každý případ Forex podvodu. Předběžná konzultace proto není zpoplatněna a jejím cílem je zjistit, zda Advokátní kancelář Mikov & Attorneys může případ forexového podvodu převzít či nikoli.

Pokud může Advokátní kancelář Mikov & Attorneys váš případ Forex podvodu převzít, po předběžné konzultaci a prověrce základní dokumentace vás informujeme o podmínkách a našich honorářích.

Pokud Síť Advokátů specializovaných na finanční podvody přijme zastupování oběti forexového podvodu, znamená to, že dle předběžného posouzení jsme vyhodnotili, že existují šance na dosažení pozitivního výsledku a vymožení finančních prostředků poškozeného.

Pokud se domníváte, že váš broker nese odpovědnost za vaše ztráty, kontaktujte nás a my provedeme bezplatné předběžné posouzení případu.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors