plus500: Едностраннa търговскa практикa

1. История на компанията и начин на работа

1.1 Какво представлява plus500

Plus500 Ltd е финтех компания със седалище в Хайфа, Израел. Тя е дружество майка на международна група, управлява дузина дъщерни дружества в няколко държави и притежава марката Plus500, която управлява платформата за търговия www.plus500.com. 

Основната дейност на платформата www.plus500.com е да предлага търговия със CFD („договори за разлика“). Според определението на Френския орган за контрол на финансовите пазари (AMF) търговията с договори за разлика е покупко-продажба на спекулативна цена на финансов актив/продукт, без реално да се притежава. По принцип тя е предназначена за опитни търговци, тъй като е свързана с риск, особено поради ливъридж и маржин изисквания. Plus500 също така предлага търговия с Форекс, криптовалути, стоки, валути, акции и други опции и индекси. Следователно това е цялостна платформа, която предлага и обучение по управление на риска и използване на платформата чрез нейната академия за търговия

Plus500 може да се похвали, че е регулирана от множество финансови органи, което би обяснилодобрата позиция на платформата в рамките на Форекс пазара. Всъщност тази регулаторна рамка е предназначена да бъде гаранция за надеждност и има за цел да подсигури търговците, които избират платформата Plus500. Освен това компанията е регистрирана на LSE – Лондонската фондова борса, една от водещите фондови борси в света. Всичко това придават на Plus500 надеждност, авторитетен и сериозен статут.

1.2 Уникален бизнес модел 

Много брокери и платформи за търговия са изградени на базата на модела „No Dealing Desk“ (NDD), което означава, че трета страна носи финансова отговорност за сделките, които търговците сключват на платформите. Това води до ограничаване на конфликт на интереси, който може давъзникне между брокер и търговец. 

С оглед на политиката за изпълнение на поръчките на различните си дружества, plus500 е т.нар. „dealing desk“. Това означава, че plus500 не използва посредник като банка за изпълнение на поръчките; платформата на практика носи отговорност за извършените сделки. Това означава, че plus500 е собственик на финансовите продукти, които предлага, определяйки цените за покупка и продажба, достъпни за търговците. 

Следователно plus500 носи отговорност за своята платежоспособност, както и за своята ликвидност. В резултат на това може да се зададе въпросът дали, за да поддържа своята ликвидност, моделът на plus500 не се основава на възползването от губещи сделки от страна на потребителите на платформата? Това означава, че plus500 има особен интерес да насърчава губещите сделки на своите потребители: избягва да плаща на своите клиенти и следователно запазва своя капитал. Това е видът конфликт на интереси, от който се защитават брокерите използващи модела „No Dealing Desk“ (NDD).

2. Склонност да тълкуват правилата и условията в своя полза?

2.1 „Явна грешка“: Дискреционно и едностранно изтриване на печалби от plus500 

Адвокатска кантора Миков, член на Мрежата Адвокат срещу финансови измами, понастоящем представлява интересите на индивидуални търговци срещу plus500 CY Ltd, която работи за и в Европа. В резултат на информацията, предоставена в хода на подготовката на различните дела, забелязахме тенденция към „дискреционни“ практики. Очевидно е, че plus500 показва признаци на действие в своя полза.

Например причината, посочена от plus500 за изтриване на една от печелившите позиции на нашия клиент, е „явна грешка“. Както е определено в правилата и условията на plus500, явна грешка е

            „всяка грешка, за която имаме основание да смятаме, че е очевидна или видима, включително, без да се ограничаваме до това, предложения за изпълнение на сделки с прекомерно големи обеми от инструменти“ (стр. 51)

С други думи, концепцията за явна грешка се използва от plus500, когато проблем с платформата или волатилност в ущърб на plus500 причинява на потребителите невъзможност да се възползват от печалбите си. Следователно терминът би обяснил редовното заличаване на печалби, които по всяка вероятност са в полза на plus500.

2.2 Технически грешки в платформата, които не могат да бъдат компенсирани, от plus500

Съществува също така тенденция plus500 да използва „дискреционни“ клаузи, за да обосновепрекратяването на клиентски сметки. Това означава, че компанията разчита на клаузи в своите условия за ползване, за да прекратява договори с потребителите си. Както е посочено в тяхното споразумение за ползване:

3.           22.6.  Можем незабавно да прекратим Споразумението за ползване, да закрием и да спрем Вашата търговска сметка чрез предоставяне на писмено известие, при някое от следните случаи на неизпълнение: 

1. 22.6.1. нарушавате някоя от клаузите по Споразумението за ползване или друго споразумение между страните, или някое от вашите твърдения, което е по- значимо, се окаже невярно или подвеждащо към момента на извършването или предоставянето му; или 

2.  22.6.2. сте в съществено нарушение на някое от условията по Споразумението за ползване; или 

3.  22.6.3. съществено сте заблудили Дружеството; или 

4.  22.6.4. не успеете да предоставите информация, поискана във връзка с всеки процес на проверка, предприет от Дружеството; или 

5.  22.6.5. Дружеството има основателни причини да смята, че сте подали фалшиво или измамно искане за връщане на такса и/или спор до издателя на Вашата карта или друг използван метод за плащане, където например, но не само, ситуация, в която твърдите, че не Вие сте извършили спорното плащане (плащания) към Дружеството, докато в действителност плащанията са извършени от Вашия собствен IP адрес (адреси) и/или устройство (устройства).

https://www.trustpilot.com/reviews/640b3a8be78a2cb3808cbf66
 
Plus 500 ограничи акаунта ми, след като аз…
 
Plus 500 ограничи акаунта ми, след като бях активен за около седмица. Минаха 10 дни и акаунтът ми все още е заключен. Никой не иска да ми каже какво се случва, освен че „акаунтът ми е в процес на преглед“.
НИКОЙ не ми казва какво се случва, а те разполагат с парите ми. Държат ме в неведение, а те разполагат с парите ми… Това е кражба!
Как ще си върна парите?“, Риет Принсло, дата: 27 февруари 2023 г.

В тази клауза има съвсем конкретни примери, но и общи понятия, чието прилагане зависи от тълкуването и/или едностранната воля на дружеството. Струва ни се, че plus500 има доста рестриктивна позиция, когато става въпрос за определяне какво е приемливо и какво не. 

https://www.reddit.com/r/beermoneyuk/comments/yicia7/anyone_else_had_their_plus500_account_shutdown/
 
На някой друг да му е закрита Plus500 сметката?
И така, както много други, приех офертата на lootably за Plus500. След 48 часа изпратих имейл на тяхната поддръжка, като изпратих доказателство, че съм приел офертата и чаках да чуя отговор от тях.
Тази сутрин получих имейл от Plus500, в който се казва, че са затворили сметката ми съгласно клауза 22.6.
Погледнах тази клауза и в нея основно се казва, че те си запазват правото да закриват сметката ви по каквато и да е причина.
Чудех се дали на някой друг са му закрили сметката, след като се е свързал с центъра по поддръжка на lootably.“

С други думи, plus500 не носи отговорност в случай, че потребителят се изправя пред ситуация, която води до загуби за него / нея.

2.3 Тълкуване на сроковете и условията в интерес на plus500

За да обобщим, изглежда, че в случай че търговецът генерира печалби от сделките си на платформата plus500, платформата си запазва правото да се позове на явна грешка, за да прекрати сделката. В случай че потребителят реализира значителни загуби извън своята търговска стратегия, plus500 не поема отговорност и следователно не се задължава да компенсира своите клиенти.

https://www.trustpilot.com/reviews/63ed48f7745e480021a68926

Бъдете изключително внимателни!!!!!
 
Исках да затворя позициите си, докато бях на печалба от над 1100 долара, докато наблюдавах пазара снощи. Всеки път, когато исках да затворя позициите си, се появяваха кодове за грешки и не можех да затворя позициите. Докато непрекъснато се опитвах да направя това, имаше понижение и изпрати позициите ми в маржин изисквания, така че вместо да се изтеглят на печалба от $ 1100, ме изпратиха на загуба от $ 1000 и затвориха позициите ми. 
Plus500 наричат това волатилен пазар и не можете да затворите позициите си, докато той е волатилен, казаха те. 
Просто бъдете внимателни и исках да споделя това, така че всички вие да знаете, че те контролират парите ви по всяко време и вашият контрол е много ограничен, особено при обстоятелства като тази.“, Дата: 14 февруари 2023 г., Питър Семлър

При проучването на преживяванията на потребителите на plus500 се забелязват сходства между мненията, споделени онлайн, и материалите в нашата статия. Във Фейсбук има група с жертви на платформата: „plus500 е измама„. Тази група съдържа много признания, които съвпадат с преживяванията на нашите клиенти: технически инциденти, манипулиране на пазара, потенциално неспазване на действащите разпоредби… 

Според членовете на групата платформата за търговия plus500 редовно е била неизползваема от нейните клиенти, което е генерирало значителни финансови загуби поради невъзможността да управляват своите позиции и сделки. Въз основа на условията за ползване обаче вече знаем, че този вид технически грешки не са отговорност на plus500.

Имаме ли работа с двоен стандарт от страна на Plus500 при тълкуването на условията за ползване, които систематично облагодетелстват Plus500 в ущърб на нейните клиенти?

https://twitter.com/Paulm81212253/status/1632715429595447297
 
Търгуват ли #plus500 срещу ритейл клиентите?. Политиката ви за изпълнение и политиката за конфликт на интереси показват това. Колко от ритейл инвеститорите са били наясно с това, когато са се регистрирали? Вашата реклама изглежда не съвсем прозрачна по този въпрос.“, Паулм81212253

Според нашия експертен опит в областта на правата на търговеца, plus500 е склонна да тълкува своите условия по свое усмотрение и в своя полза. Свързваме това с лоша практика, тъй като винаги поставя търговеца в по- слаба позиция спрямо брокера. 

Всъщност в този контекст plus500 има контрол върху правата и задълженията на своите клиенти. Често клиентите осъзнават твърде късно, че договорът, който са подписали, не им оставя възможност за маневриране и че свободата им за търговия е в ръцете на plus500. 

В рамките на нашата правна практика наблюдаваме очевидна липса на защита на финансовите потребители, особено в Европа. Считаме, че действията на plus500 противоречат на правилата на Директивата относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA). Ако изпитвате затруднения с платформата www.plus500.com, моля, не се колебайте да се  свържете с нас, за да извършим анализ на правата Ви и шансовете за успех при възстановяването на средствата Ви.

Отказ от отговорност:

Мрежата на адвокатите за финансови измами има за цел да информира частните инвеститори (търговци) за потенциални злоупотреби от страна на брокери на Форекс и договори за разлика. Нашата мисия е да подпомагаме и защитаваме трейдърите, когато се сблъскат с брокерски практики, които са в разрез с техните интереси. 

Нашите статии имат за цел да предупреждават, споделят и информират обществеността за правните рискове, свързани с Форекс и участниците в него. Търговията с финансови продукти и договори за разлика, както и инвестирането в онлайн платформи, носят правни рискове. 

Статията е написана добросъвестно, въз основа на публична информация и клиентски препоръки, валидни към момента на публикуването. Статиите ни се отнасят до защитата на интересите на физическите лица в онлайн инвестиционните платформи и се публикуват в съответствие с правото ни да информираме обществеността. Тази статия не трябва да се счита за правен съвет. 

If you feel that your broker is liable for your losses, please contact us and we will provide you with a free preliminary analysis of the case.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors