Grand Eastern Market

Grand Eastern Market 

Нерегламентирана платформа за финансови услуги

Адвокатско дружество „Миков“ е посветено на защитата на предоставянето на най-висококачествено правно обслужване на трейдъри, станали жертви на неправомерно поведение на Форекс брокери. Нашата адвокатска кантора помага на жертвите, които искат да възстановят инвестиционните си загуби на Форекс пазара в резултат на незаконна дейност от страна на регулираните Форекс брокери в Европа.

С настоящата статия целим да информираме относно предполагаема финансова измама, осъществявана от нерегулираният финансов брокер Grand Eastern Market и да предупредим за порочните практики, използвани от неговите служители за привличане на клиенти.

С потенциална жертва се свърза служител на платформата https://grandeasternmarket.com, който твърдеше, че е намерил номера му в публичен регистър. След кратка презентация на платформата въпросният служител отправи предложение до нея да инвестира 5000 долара в акции на американската компания поддържаща онлайн платформа за краткосрочно наемане на частни жилища по целия свят „Airbnb Inc”.
За да убеди потенциалната жертва да инвестира, служителят на брокера му изпрати оферта изготвена от брокера, която съдържа основна информация за компанията, пазарната й капитализация и очакваната цена на активите й.
Според част от информацията в офертата:

• Търговията на акциите на компанията ще започне на цена от $24 до $28 за акция, но Grand Eastern Market има възможност да закупи актива на предварителна заявка, като цената на придобиване от е $20 за минимални пакети от $500.

• Очакванията на анализаторите са цената на актива да достигне $73 за първите 6 месеца от борсова търговия. Активите ще станат публично търгувани на 21.12.2020 г.

• Очаквана цена на актива за следващите 12м: $49,36;

Обещанията за нереалистично голяма печалба като тези направени от служителя на Grand Eastern Market са част от порочните практики използвани от нерегулираните брокери за привличане на клиенти. Клиентите често биват заблуждавани, че ако побързат да инвестират в акции например, ще могат да ги закупят на по-ниска цена, която значително ще се повиши в следващите седмици и по този начин ще реализират сигурна печалба за кратко време. В допълнение към това, служителите на брокерите гарантират сигурността на инвестицията и заблуждават клиентите си относно риска от загуба на средствата им. Например Grand Eastern Market представя като свои партньори големи мултинационални инвестиционни банки като: Morgan Stanley, J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup и други, които според представянето в офертата действат като „гаранти по сделката“. Въз основа на направеното проучване смятаме, че всички тези твърдения са лъжа и целят да заблудят потенциалните клиенти на Grand Eastern Market относно надеждността на брокера.

За да удостовери легитимността на дружеството, служителят на Grand Eastern Market изпрати документи, удостоверяващи регистрацията на дружеството. Съгласно изпратените документи, то действително е вписано в регистрите на Министерство на икономиката, но за дейност свързана със сделки с благородни метали и скъпоценни камъни.

След проучване адвокатите на Адвокатско дружество „Миков“ установиха, че дружеството, управляващо сайта https://grandeasternmarket.com не е регулирано от Комисията за финансов надзор на Р. България и следователно не е лицензирано да предоставя финансови услуги в България, тоест финансовите услуги се предоставят незаконно.

Важно е да се отбележи също, че банковата сметка, по която бе указано да се направи превода е на трето, най-вероятно свързано с Grand Eastern Market дружество, което също няма лиценз от КФН.

Брокерите, които осъществяват търговия на финансовите пазари са регулирани от Комисия за Финансов Надзор (КФН) и трябва да имат лиценз за извършване на дейност като „инвестиционен посредник“.

КФН публикува списък с нерегулираните брокери: https://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/preduprezhdeniya-za-potrebitelite/, който е актуализиран към 16 Ноември 2020г. Често обаче нерегулираните брокери се представят с различни имена, за да заблудят клиентите си.

Поради тази причина, за да проверите дали даден брокер има лиценз е най-сигурно да направите справка в регистъра на КФН, който съдържа информация за всички регулирани инвестиционни посредници в България: https://www.fsc.bg/bg/registri-i-spravki/.

КФН е сигнализирала за финансовата измама на сайта им: https://www.fsc.bg/bg/novini/komisiyata-za-finansov-nadzor-signalizira-za-finansovi-izmami-ot-nelitsenzirani-kato-investitsionni-posrednitsi-kompanii-kapital-inzhenering-ad-grand-istarn-market-eood-interneshanal-menidzhmant-brokers-eood-i-drugi-10156.html.