Разрешаване на спорове

Адвокатско дружество Миков специализира в защитата на Forex инвеститори, станали жертва на злоупотреби от страна на FX брокери

Нашият опит показва, че брокерите са в силна позиция, когато са изправени сами пред техните жертви. Законодателството обаче компенсира слабите позиции на инвеститорите като защитава техните права. Използването на услугите на адвокат, опитен в тази област, предоставя на засегнатия търговец квалифицирана правна помощ за защита на законните му права.

Ние успешно представлявахме нашите клиенти от Франция, Белгия, Швейцария, Обединеното Кралство, Германия, Испания и Люксембург, оказвайки им съдействие да възстановят загубите си от много брокери, опериращи на територията на Европейския съюз.

Ние помагаме на своите клиенти в процедурите по възстановяване на техните загуби. Нашата оферта включва:

  • Внимателен анализ на случая
  • Създаване на стратегия за защита
  • Попълване на официална жалба и уведомяване на компетентните органи
  • Представителство на клиента по време на преговори с Форекс брокера

Ако смятате, че може да сте станали жертва на неправомерно поведениеот страна на форекс брокер, свържете се с нас за безплатна консултация..

 


Научете повече за нас