Правата на форекс трейдърите

Познавай правата си като търговец във Forex

Търгуването във финансови пазари като Forex и CFD носи изключително висок риск от загуба. Много проучвания доказват, че 90% от инвеститорите губят своите инвестиции. Сама по себе си загубата на средства на пазарите не е незаконна, стига всички участващи страни да спазват правилата.

Общата регулаторна рамка на пазара за финансови инструменти се основава на Директивите за пазари на финансови инструменти MiFID I, а след това и MiFID II, която влезе в сила на 3 януари 2018г. Сред основните ели на MiFID II (MiFID I) е хармонизирането на защитата на европейския инвеститор.

Принципите на Директивите се прилагат във всеки етап от Вашата инвестиция (преди, по време и след търговията).

Брокерите трябва да се придържат към някои основни принципи, чиято цел е да защитават търговците. Сред тях са и задълженията да предоставят правилна информация по честен начин, да оценят индивидуалното положение на инвеститора и да го категоризират като клиент, да спазват принципа за най-добро изпълнение на поръчки и др.

Целта на MiFID II е да засили защитата на потребителите в рамките на MiFID I.

В случай на нарушение на правилата от страна на брокер, инвеститорите могат да потърсят отговорност на брокерите за своите загуби на пазара.

Ако смятате, че може да сте станали жертва на неправомерно поведение на брокер, свържете се с нас за безплатна консултация.

 


Научете повече за нас