Zásady ochrany soukromí

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ "COOKIES"

V zájmu ochrany osobních údajů poskytnutých uživateli/návštěvníky webových stránek či klienty dodržujeme Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokátní kancelář Mikov (Адвокатско дружество Миков), identifikační číslo BULSTAT 177141388, zapsaná na seznamu u Městského soudu v Sofii č. spisu 71/2017, se sídlem a adresou vedení: Sofie 1000, Al. Stamboliyski Blvd. 51, 8. patro, zastoupená panem Konstantin Petkov Mikov (dále jen „ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MIKOV“) řádně informuje o uplatnění

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) /GDPR/ a Zákona o ochraně osobních údajů takto:

1. Cílem zpracování osobních údajů poskytnutých uživatelem webových stránek/klientem v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb je: vedení evidence vztahů mezi Advokátní kanceláří Mikov a uživatelem; pro interní analýzu; pro hodnocení spokojenosti klientů s kvalitou poskytovaných služeb a činností Advokátní kanceláře Mikov; pro zasílání informačních zpráv o službách, nabídkách a cenových doporučeních poskytovaných Advokátní kanceláří Mikov; pro statistické účely.

– Cílem zpracování osobních údajů poskytnutých uživatelem webových stránek/klientem v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb je: vedení evidence vztahů mezi Advokátní kanceláří Mikov a uživatelem; pro interní analýzu; pro hodnocení spokojenosti klientů s kvalitou poskytovaných služeb a činností Advokátní kanceláře Mikov; pro zasílání informačních zpráv o službách, nabídkách a cenových doporučeních poskytovaných Advokátní kanceláří Mikov; pro statistické účely.

– Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím stranám za účelem zpracování v jiných členských státech EU a EHP, kde je právní ochrana osobních údajů v souladu s bulharskými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

– Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud to není v souladu se zákonem nebo s podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách pro zpracování a ochranu osobních údajů a používání „Cookies“.

– Při zpracování osobních údajů bude Advokátní kancelář Mikov využívat služeb osob, které budou údaje zpracovávat. Advokátní kancelář Mikov tak poskytne přístup k údajům svým partnerům a spolupracovníkům přímo nebo prostřednictvím správce, a to výhradně pro výše uvedené účely.

3. Informace o právu na přístup k vašim osobním údajům a právu na opravu vašich osobních údajů, jakož i o právech uživatele webových stránek/klienta v souladu s částí 5 Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR, což zahrnuje následující:

Každý uživatel webových stránek/klient má právo požádat Advokátní kancelář Mikov o potvrzení, zda byly jeho osobní údaje zpracovávány; obdržet informace o účelu zpracování pro skupiny příjemců, kterým byly údaje zpřístupněny. Obdržet zprávy ve srozumitelné podobě, včetně osobních údajů, které byly zpracovávány, jakož i veškeré informace o zdroji, ze kterého byly získány.

– Získat informace o způsobu jakéhokoli automatizovaného zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

Být zapomenut („právo být zapomenut“) a požádat Advokátní kancelář Mikov o výmaz, opravu nebo zablokování svých osobních údajů, pokud zpracování není v souladu s GDPR a Zákonem o ochraně osobních údajů, jakož i informovat třetí strany, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, o každém výmazu, opravě nebo zablokování údajů, s výjimkou případů, kdy je to neproveditelné nebo to vyžaduje nadměrné úsilí. Vznést námitku u Advokátní kanceláře Mikov proti zpracování svých osobních údajů, pokud pro to oprávněný důvod.

Být informován před prvním zpřístupněním svých osobních údajů třetím stranám pro možnost vznést námitku proti jejich zpřístupnění nebo použití. V souvislosti s touto ochranou, právem na přístup na přístup a dalšími právy může vznést námitku prostřednictvím písemné žádosti adresované Advokátní kanceláři Mikov, podepsané uživatelem/klientem nebo výslovně pověřeným zmocněncem na základě plné moci ověřené notářem.

4. Informace o právní povaze a dobrovolném poskytnutí údajů a důsledcích odmítnutí poskytnutí údajů: osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a za účelem používání/návštěvě webových stránek. Jakékoli odmítnutí poskytnutí osobních údajů by znamenalo odmítnutí dalšího používání webových stránek

5. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: Uživatel webových stránek/klient není povinen poskytnout webové stránce své údaje, má právo odmítnout poskytnutí těchto údajů v případě, že poskytl všechny potřebné údaje a učinil tak zcela dobrovolně, tyto Podmínky zpracování osobních údajů upozorňují uživatele webových stránek/klienta, že má právo a může odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

6. Údaje, které jsou automaticky shromažďovány prostřednictvím souborů cookies.

Při návštěvě těchto webových stránek se do vašeho počítače nebo mobilního zařízení ukládají soubory zvané „cookies“. „Cookies“ umožňují webové stránce zapamatovat si vaše prohlížení a preference na určitou dobu a usnadňují vám tak opětovnou návštěvu těchto webových stránek. Soubory „cookies“ vás osobně neidentifikují. Umožňují rozpoznat vaše zařízení a shromažďovat určité informace o prohlížení, kterou zařízení provádí.

„Soubory cookies“ jsou spravovány z vašeho internetového prohlížeče a pouze vydavatel souborů cookie může rozhodnout o čtení nebo úpravě informací obsažených v souboru cookie. Soubory cookie můžete podle potřeby kontrolovat a/nebo mazat nastavením svého prohlížeče, máte možnost vymazat všechny soubory cookie, které jsou již v počítači uloženy, a většinu prohlížečů nakonfigurovat tak, aby je blokovaly. Doba platnosti „omezeného souboru cookie“. Platnost souhlasu se soubory cookie je až 13 měsíců. Účel souborů cookies:

Optimalizovat prohlížení těchto webových stránek a přizpůsobit jejich zobrazení zařízení a softwaru, který používáte. Vypracování statistik o návštěvnosti, míře návštěvnosti a prohlíženém obsahu. Obchodní statistiky, shromažďování zpětné vazby od uživatelů webových stránek.

Přijetím těchto Všeobecných podmínek dává uživatel webových stránek/klient ve smyslu čl. 4 odst. 1 bod 2 Zákona o ochraně osobních údajů svůj výslovný souhlas Advokátní kanceláři Mikov jako správci osobních údajů k uchovávání, zpracovávání a využívání veškerých osobních údajů, včetně těch, které budou poskytnuty v budoucnu pro účely výše uvedených ustanovení.

Použité bezplatné zdroje:

France icons created by Freepik – Flaticon

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors