Oslovuje Vantage Markets protiprávně Forex obchodníky z EU?

Vantage Markets je offshore broker, který si v poslední době získal velkou popularitu mezi zeměmi EU, a který se zdá být nedůvěryhodný či dokonce nebezpečný pro finanční investice. Fintelegram(1) o něm informoval jako o propracovaném brokerském schématu, které může postiženým osobám způsobit značné finanční ztráty. Stránky Vantagemarkets.com(2) denně navštěvuje velké množství lidí a mezi 10 zeměmi, které jsou nejvíce zasaženy praktikami tohoto brokera používanými při aktivním vyhledávání zákazníků, jsou země EU jako Francie, Itálie a Nizozemsko.

1. Co znamená aktivní oslovování zákazníků v EU a je to legální?

EU zavedla jednotný finanční trh regulovaný směrnicí MiFID II a dalšími prováděcími směrnicemi a nařízeními. 

Obecně platí, že na území EU mohou poskytovat finanční služby pouze investiční podniky se sídlem v EU. Investiční podniky ze třetích zemí nesmějí aktivně oslovovat, propagovat, inzerovat a poskytovat finanční služby klientům z EU. 

Podle Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy – ESMA, v jeho Otázkách a Odpovědích k tématům ochrany investorů a zprostředkovatelů dle MiFID II a MiFIR(3) se tím rozumí „aktivní snaha o získávání zákazníků, propagace nebo inzerování v Unii jakýmikoliv komunikační prostředky, jako jsou tiskové zprávy, reklama na internetu, brožury, telefonní hovory nebo osobní setkání.“

Na základě této definice každý offshore broker, kterého lze nalézt na řadě internetových stránek v EU propagujících jeho služby, včetně odkazů, které uživatele propojí s internetovou stránkou offshorové entity, aktivně oslovuje zákazníky a propaguje své služby v EU.

2. Oslovuje Vantage Markets klienty z EU protiprávně?

Podle nejnovějších statistik Similarweb(4) pochází přibližně 40% návštěvníků webových stránek společnosti Vantage Markets ze zemí EU, jako je Itálie a Francie. 

Broker přijímá klienty z jurisdikcí EU, přestože Vantage Markets nemá potřebné povolení. Podle webových stránek má Vantage Markets licenci od regulátorů finančních trhů ve Spojeném království, Austrálii, Vanuatu, Jihoafrické republice a na Kajmanských ostrovech(2) , ale nemá povolení od žádné jurisdikce v EU.

Narazili jsme však na několik webových stránek v angličtině, francouzštině a holandštině, které navštěvují uživatelé z EU. Tyto webové stránky (např. brokerchooser.com(6), tradingenligne.fr(7), techopedia.com(8a mnoho dalších) propagují služby Vantage Markets a zveřejňují odkazy na platformy offshore brokerů. Kliknutím na odkaz je uživatel přesměrován na webové stránky offshore brokerů a může si u tohoto offshore subjektu otevřít účet. V tomto kontextu tak považujeme za možné, že Vantage Markets těmto reklamním stránkám vyplácí odměnu nebo nabízí procenta z vkladu za každého nově přijatého klienta z EU na své offshore obchodní platformě.

podvod advokát pomoc právní spravedlnost
Oslovuje Vantage Markets z EU

Tato skutečnost podle nás dokazuje, že společnost Vantage Markets aktivně propaguje své služby v EU bez potřebných povolení.

Vantage Markets navíc nabízí pákový efekt 1:500 pro retailové klienty, což je v rozporu s regulatorními režimy EU, kde je pro retailové klienty povolen maximální pákový efekt 1:30(5). V důsledku toho služby Vantage Markets porušují regulatorní požadavky ve většině jurisdikcí EU, a tudíž poskytují retailovým klientům v EU výrazně nižší ochranu.

3. Jaký je postoj finančních regulátorů v EU? 

Nedávno dva finanční regulátoři v EU, italský CONSOB(9) (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa), zařadily webovou stránku vantagemarkets.com na černou listinu mezi subjekty, které nejsou oprávněné k poskytování investičních služeb v zemi. V sekci „Pozor na podvody! Nekorektní finanční služby: CONSOB zapsal na černou listinu 4 nekorektní webové stránky“, CONSOB uvedla společnost Vantage Global Limited (webové stránky www.vantagefx.com, www.vantagemarkets.com a související stránka https://secure.vantagemarkets.com).

Španělská CNMV(10(Národní komise pro trh s cennými papíry) rovněž informovala o společnosti Vantage Markets. 

Lze předpokládat, že CONSOB obdržela důkazy o aktivním nabízení a propagaci služeb Vantage Markets v Itálii a vyhodnotila, že tyto praktiky jsou v rozporu s pravidly MIFID II. 

Závěrem lze říci, že klientům z EU nedoporučujeme otevírat účty u Vantage Markets, neboť tento broker nedodržuje pravidla EU sloužící k ochraně retailových investorů. 

Zdroje:

  1. https://fintelegram.com/attention-another-regulatory-warning-against-red-listed-vantage-group/
  2. https://www.vantagemarkets.com
  3. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf
  4. https://www.similarweb.com/website/vantagemarkets.com/#ranking
  5. https://helpcenter.vantagemarkets.com/hc/en-us/articles/360004167615-What-leverage-does-Vantage-offers-
  6. https://brokerchooser.com/broker-reviews/vantage-markets-review
  7. https://www.tradingenligne.fr/broker/vantage-fx-avis/
  8. https://www.techopedia.com/investing/vantage-markets-review
  9. https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/press-releases
  10. https://www.cnmv.es/portal/verdoc.axd?t=%7B8e9e2a3c-cc82-465a-87ae-4debcfeee6ea%7D

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti:

Cílem Sítě Advokátů specializovaných na finanční podvody (Financial Fraud Lawyers) je informovat soukromé investory (obchodníky) o možných nekalých praktikách Forex a CFD brokerů. Naším posláním je pomáhat a chránit obchodníky, pokud se setkají s praktikami brokerů, které jsou v rozporu s jejich zájmy. 

Cílem našich článků je varovat, sdílet a informovat veřejnost o právních rizicích Forex obchodování a jeho účastnících. Obchodování s finančními produkty a CFD (rozdílové smlouvy) a investování na online platformách s sebou nese právní rizika. 

Článek byl napsán v dobré víře, na základě veřejně dostupných informací a zkušeností klientů platných v době zveřejnění. Naše články se týkají ochrany zájmů osob investujících na online investičních platformách a jsou zveřejňovány v souladu s naším právem informovat veřejnost o naší činnosti. Tento článek nelze považovat za právní poradenství.

Pokud se domníváte, že váš broker nese odpovědnost za vaše ztráty, kontaktujte nás a my provedeme bezplatné předběžné posouzení případu.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors