FAQ

We Resolve Your Dispute With European Forex And Crypto Regulated Brokers

Мрежата от адвокати за финансови измами представлява и защитава трейдъри, които са инвестирали чрез регулирани платформи за търговия (FOREX, CFD, криптовалута, първоначално предлагане на монети, бинарни опции). Успешно сме представлявали клиенти от цяла Европа при възстановяването на техните загуби. Имаме опит с извънсъдебни споразумения и процедури за алтернативно разрешаване на спорове с множество брокери, работещи в ЕС.
Нашата адвокатска кантора предоставя услуги и експертен опит за:
-Граждани от страни извън ЕС срещу брокери, регулирани от Европейския съюз
-Европейски граждани срещу брокери, регулирани от Европейския съюз
-Европейски жители срещу брокери, регулирани в целия свят
Спорът не трябва да е възникнал преди повече от 5 години, а оспорваната сума не трябва да е по-малка от 30 000 USD/EUR.
Нашата адвокатска кантора защитава правата на инвеститорите на достъпна цена. Нашите хонорари се състоят от първоначална фиксирана такса, платена предварително, и такса, представляваща процент от възстановената сума, която се плаща след получаване на възстановената сума. Първоначалната такса и таксата върху възстановената сума се договарят предварително в зависимост от оспорваните суми.
За да отговорим на този въпрос, трябва да направим правен анализ на вашия случай. Въз основа на първата среща ще преценим дали можем да ви представляваме в този спор. Ако приемем да ви представляваме, това означава, че смятаме, че вашият случай си заслужава усилията ни за възстановяване на средствата.
Въз основа на нашия експертен опит разработихме процес за възстановяване на изгубените средства вследствие на неправомерни действия на брокерите по извънсъдебен път. Опитът ни доказва, че нашият процес дава най-голямо удовлетворение на клиентите ни както по отношение на резултата, така и по отношение на времето за разглеждане на спора.
Етапите са следните:

(i) Събиране на релевантните факти по вашия случай.
(ii) Правен анализ на Вашия случай с цел установяване на неправомерното поведение на Брокера (правни нарушения). 
(iii) Изготвяне и изпращане на исковата молба до Брокера и компетентните органи. 
(iv) Водене на кореспонденция и преговори с Брокера до разрешаването на спора. 
(v) Представителство пред органите за алтернативно решаване на спорове

Извънсъдебният способ е задължителен процес, който използваме, за да възстановим загубените средства след правния анализ на Вашия случай. Подготовката на делото и правната претенция отнема до два месеца, след като съберем Вашата информация. Десетгодишният опит на нашите адвокати доказва, че извънсъдебната процедура дава удовлетворение по отношение на разходите и времето за разглеждане на спора.
Да, защото ние сме експерти в областта на финансовото право на Европейския съюз и неговите нормативни актове.

Sources F.A.Q :

FAQ 1 : Financial Fraud Lawyer, Financial Fraud Lawyers against Forex scams in Europe, Financial Fraud Lawyer against Forex Scam in Europe – Mikov & Attorneys (financial-fraud.lawyer)

FAQ 2 : Forex Broker Review, Do you trust your Financial Broker? Broker Reviews – Mikov & Attorneys (financial-fraud.lawyer)

FAQ 3 : Mikov & Attorneys, Law Firm of Fraud Lawyers specializing in recovering lost funds in Forex Scam., https://www.financial-fraud.lawyer/the-law-firm-mikov-attorneys

FAQ 4 : Job Lawyer partnership with Jooble https://jooble.org/jobs-lawyer &  https://www.financial-fraud.lawyer/the-law-firm-mikov-attorneys/

Ако смятате, че вашият брокер е отговорен за загубите ви, свържете се с нас и ние ще ви предоставим безплатен предварителен анализ на случая.
Адвокатско дружество „Миков и адвокати“ от мрежата „Адвокати по финансови измами“ редовно се занимават със събиране и разпространяване на информация за финансовите брокери. Настоящото съобщение за пресата има за цел да сподели опит и да предупреди добросъвестно заинтересованите лица. То се основава на публична информация и свидетелства на клиенти, валидни към датата на публикуването му.