Въпроси

Ние разрешаваме споровете ви с европейски регулирани брокери на Форекс и крипто

Мрежата от адвокати срещу финансови измами представлява и защитава търговци, които са инвестирали чрез регулирани платформи за търговия (FOREX и CFD, криптовалута, първоначално предлагане на монети, бинарни опции). Успешно сме представлявали клиенти от цяла Европа и по света при възстановяването на техните загуби. Имаме опит с извънсъдебни споразумения и процедури за алтернативно разрешаване на спорове с множество брокери, работещи в ЕС, Обединеното кралство и Австралия.

Нашата адвокатска кантора предоставя услуги и експертни познания за:

-Неевропейски граждани срещу брокери, регулирани от Европейския съюз.


-Европейски граждани срещу брокери, регулирани от Европейския съюз.


-Европейски граждани срещу Брокери, регулирани в Австралия и Обединеното кралство.

Спорът не трябва да е възникнал преди повече от 5 години, а оспорваната сума не трябва да е по-малка от 100 000 USD/EUR.

Можем да разгледаме колективни жалби от група лица срещу един брокер чиито общи загуби надвишават 100 000 USD/EUR.

Нашата адвокатска кантора защитава правата на инвеститорите на достъпна цена. Нашите хонорарисе състоят от първоначален фиксиран хонорар, платен предварително, и хонорар за успех, представляващ процент от възстановената сума, който се плаща след получаването ѝ. Първоначалният хонорар и хонорарът за успех се договарят предварително в зависимост от оспорваните суми. Ние разбираме напрегнатото финансово положение, в което се намират нашите клиенти, и нашата цел е да им помогнем на разумна цена.

За да отговорим на този въпрос, трябва да направим предварителен правен анализ на Вашия случай. Въз основа на първата информация, която ни предоставите, ще преценим дали можем да Ви представляваме в този спор. Ако приемем да Ви представляваме, това означава, че смятаме, че Вашият случай си заслужава нашите усилия за възстановяване на средствата. Не съществуват гаранции по отношение на резултата от която и да е правна процедура. Освен това европейското законодателство забранява предоставянето на подвеждаща информация на клиентите, което се отнася и за резултатите от процедурите. Ако представляваме интересите Ви срещу брокер, ние ще направим всичко възможно, за да бъде разрешаването на спора успешно.

Въз основа на нашия експертен опит разработихме процес за извънсъдебно възстановяване на загубените средства вследствие на неправомерни действия на брокерите. Опитът ни с процедури за алтернативно разрешаване на спорове доказва, че нашият процес дава най-голямо удовлетворение на клиентите ни както по отношение на резултата, така и на времето за разглеждане на спора.

В повечето случаи нашият метод се състои от:

(i) Събиране на съответните факти по Вашия случай. 


(ii) Правен анализ на Вашия случай с цел установяване на неправомерно поведение на брокера (правни нарушения). 


(iii) Изготвяне и изпращане на жалба до Брокера и до компетентните органи. 


(iv) Водене на кореспонденция и преговори с Брокера до разрешаването на спора. 


(v) Представителство пред органите за алтернативно решаване на споровеИзвънсъдебният способ е задължителен процес, който използваме, за да възстановим загубените средства след правния анализ на Вашия случай. Подготовката на Вашия случай и жалбата отнема до два месеца, след като съберем Вашата информация. Десетгодишният опит на нашите адвокати доказва, че извънсъдебната процедура дава удовлетворение по отношение на разходите и времето за обработка.

Да, ако брокерът, при когото сте инвестирали, е регулиран от европейските, австралийските или британските органи. Ние сме експерти по европейските закони и сме базирани на европейска територия, но също така сме обучени да разрешаваме конфликти, включващи FCA и ASIC. Компетентни сме да налагаме алтернативно разрешаване на спорове на регулирани брокери, тъй като те са задължени да спазват съществуващите закони. Нашите адвокати владеят множество езици, което ни позволява да осигурим по-всеобхватно правно представителство на нашите клиенти.

Нашата извънсъдебна процедура включва правни жалби до органите и правни преговори или медиация пред компетентните органи до разрешаването на спора. Ако не може да се постигне споразумение по този начин, винаги е възможно да се започне съдебна процедура, която ще изисква допълнителни правни разходи и ще принуди брокера да се изправи пред съда, но нашият опит показва, че за подобен вид финансови спорове извънсъдебните процедури осигуряват желаните резултати за инвеститорите.

Sources F.A.Q :

FAQ 1 : Financial Fraud Lawyer, Financial Fraud Lawyers against Forex scams in Europe, Financial Fraud Lawyer against Forex Scam in Europe – Mikov & Attorneys (financial-fraud.lawyer)

FAQ 2 : Forex Broker Review, Do you trust your Financial Broker? Broker Reviews – Mikov & Attorneys (financial-fraud.lawyer)

FAQ 3 : Mikov & Attorneys, Law Firm of Fraud Lawyers specializing in recovering lost funds in Forex Scam., https://www.financial-fraud.lawyer/the-law-firm-mikov-attorneys

FAQ 4 : Job Lawyer partnership with Jooble https://jooble.org/jobs-lawyer &  https://www.financial-fraud.lawyer/the-law-firm-mikov-attorneys/

Имате нужда от адвокат за фондова борса?

Мрежата на адвокатите за защита срещу финансови измами е вашият надежден партньор при загуби в следствие на форекс измами, измами с акции и други финансови престъпления. Нашите опитни адвокати, специализирани в сферата на измамите, извършени от брокери – инвестиционни посредници, са компетентни в материята на сложните финансови пазари, обхващащи форекс (FOREX), Договори за разлика (CFDs), първичното предлагане на акции (IPO) или дигитални активи (ICO), опции, фючърси, криптовалути, финансови инструменти и други дигитални активи. Ключовите членове на нашият екип Константин Миков, Александър Гаспоз и Христос М. Триантафилидис, имат богат опит в защитата на инвеститори в регулирани инвестиционни  платформи, и постигане на справедливо възстановяване на загубите.

Независимо дали сте станали жертва на форекс измама, измама с акции или друг вид финансова злоупотреба, ние можем да ви защитим правата. Предлагаме безплатна първоначална консултация, за да анализираме вашия случай и да ви насочим към най-добрата стратегия за възстановяване на загубите и компенсация от форекс измами, или вследствие на проблеми и злоупотреби с фондовата борса.

прокорорско-чукче-на-маса-с-книги-и-законодателство-адвокат-за-фондова-борса
Ако смятате, че вашият брокер е отговорен за загубите ви, свържете се с нас и ние ще ви предоставим безплатен предварителен анализ на случая.
Адвокатско дружество „Миков и адвокати“ от мрежата „Адвокати по финансови измами“ редовно се занимават със събиране и разпространяване на информация за финансовите брокери. Настоящото съобщение за пресата има за цел да сподели опит и да предупреди добросъвестно заинтересованите лица. То се основава на публична информация и свидетелства на клиенти, валидни към датата на публикуването му.

Search

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors