НАШИЯТ ОПИТ

НАШИЯТ ОПИТ

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МИКОВ


Адвокатско дружество Миков е посветено на защитата на предоставянето на най-висококачествено правно обслужване на трейдъри, станали жертви на неправомерно поведение на Форекс брокери. Нашата адвокатска кантора помага на жертвите, които искат да възстановят инвестиционните си загуби на Форекс пазара в резултат на незаконна дейност от страна на регулираните Форекс брокери в Европа. Адвокатско дружество Миков има успешен опит с представляването на значителен брой валутни търговци от различни европейски страни срещу повечето известни брокери на Форекс пазара.


ПРАВА НА ФОРЕКС ТРЕЙДЪРИТЕ

Връзката между инвестиционен посредник и трейдър се основава на способността на инвеститора да се довери на своя акаунт мениджър. За съжаление, някои трейдинг компании злоупотребяват с това доверие и неправомерно водят инвеститорите към загуба на капиталовите пазари, за да се обогатяват за тяхна сметка.

Въпреки че съществуват рискове, свързани с инвестиране на пазарите, практиките на инвестиционните посредници не трябва да бъдат източник на такива. Инвестиционният посредник е задължен да предостави прозрачна информация и да бъде добросъвестен при даване на препоръки. Той не трябва да оказва натиск на трейдъра да прави лоши инвестиции с цел да извлече полза.

 


НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ НА ФОРЕКС БРОКЕРИТЕ

Всеки инвестиционен посредник може да извърши неправомерни действия, които да ангажират неговата отговорност, независимо на кой етап от процеса на инвестиране. Възможно е също той да действа умишлено с подвеждащи цели, за да увеличи собствената си печалба. Във всички случаи, пострадалите разполагат със законни средства да възстановят своите загуби.

Грешките на брокерите, срещани в опита ни, се отнасят основно до: обещания за големи печалби, неправилно управление, търговски натиск, неприспособени съвети или стратегии, невъзможност да се изтеглят средствата.

 


ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ БРОКЕРИТЕ

Необходимо е да се борите бързо и ефективно срещу всеки акт на злоупотреба с доверие, извършен от брокер. Юридическата помощ следва да бъде подходящият източник на прозрачни препоръки и честно обслужване. Юридическото представителство представлява първия етап, за да получи един спор вниманието, което заслужава, от страна на инвестиционни посредници -нарушители.

Ние съдействаме на нашите клиенти в рамките на процедурата за извънсъдебно споразумение, за да им гарантираме възстановяване на загубите: анализ на техния казус, създаване на защитно дело, подаване на жалба до инвестиционните посредници и компетентните органи, представителство на клиента при преговори с инвестиционния посредник или неговите адвокати, изготвяне на договори за транзакции.

 


Форма за Контакт

Свържете се с нас