За кантората

ЗА КАНТОРАТА

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МИКОВ


Адвокатска кантора, специализирана във Форекс измами

Защита на трейдърите в случай на злоупотреба от страна на регулирани от ЕС Форекс брокери


“Mikov & Attorneys” е адвокатска кантора, специализирана в защитата на интересите на “трейдърите”, които инвестират на регулирани платформи от типа на: ФОРЕКС, CFD’s, бинарни опции и фючърси. Представлявали сме успешно клиенти от Франция, Белгия, Обединеното кралство, Германия, Испания и Люксембург, във връзка с възстановяването на техните загуби с многобройни инвестиционни посредници, извършващи дейността си на територията на ЕС като: UFX, Xtrade, 24Option, FXGM, markets.com, FXCM и др. Голяма част от казусите, които разрешаваме са свързани с манипулативните незаконни търговски техники, използвани от инвестиционните посредници онлайн:

  • Съветване на търговеца за прекомерна търговия
  • Предоставяне на подвеждаща или непълна информация
  • Признаци на небрежност от страна на посредника
  • Кражба или фалшификация
  • Други

Въпреки че, съществуват рискове, свързани с инвестирането на финансовите пазари, практиките на инвестиционните посредници не трябва да бъдат източник на такива. В случаите, когато с действията си брокерите причинят значителни финансови щети, ние помагаме на нашите клиенти да ангажират тяхната отговорност и да възстановят загубите си. Благодарение на опита, с който разполага нашата кантора предлагаме на клиентите си: изслушване, съдействие и постоянна правна помощ. За да защитим нашите клиенти и разкрием измамните схеми, използваме опитът ни в европейското право както и нашата международна мрежа, специализирана в капиталовите пазари. Ние осигуряваме документацията за съставяне на досие на спора, гарантирайки срокове за разглеждането му и защитавайки нашите клиенти до разрешаването на спора.

  • Юридически анализ на елементите на спора
  • Откриването на непорочните практики
  • Определяне на стратегията за защита
  • Уведомяване на регулаторните органи на пазара
  • Съдействие до разрешаването на спора

НАШИТЕ СЪТРУДНИЦИ

Ключови хора в кантората за защита на трейдърите


Константин Миков

Основател и Управляващ сътрудник

Константин Миков е титуляр на магистърска степен по право от френския университет “Montesquieu”. Той е придобил широк опит в една от най-значимите български кантори “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” както и в бързоразвиващата се регионална адвокатска кантора “Петерка и партньори”. Той има опит в дружественото право, данъчното право, сливанията и придобиванията, банковите и финансови услуги. Също така той има значителен опит в сектора на възобновяемата енергия. Той е консултирал големи френски компании от САС40, както и многонационални чешки, словашки и български компании. Константин Миков е член на Софийска адвокатска колегия. Той владее английски, френски и български език.


Яна Микова

Сътрудник

Яна Микова е титуляр на магистърска степен по право от юридическия факултет на университета “Charles” в Прага и е следвала курсове по право в университета “Paris 2 Panthéon – Assas” в Париж. Тя има опит като юрист във филиала на “AUTOMOBILE PEUGEOT S.A.” в Прага както и като старши сътрудник в адвокатската кантора “Петерка и партньори” в Прага и в София. Яна Микова има повече от 10 години опит в различни области като съдебно представителство, несъстоятелност, международно възстановяване на вземания, банкова регламентация, конкурентно право и европейско право. Тя владее английски, френски, чешки, словашки и български език.


Яна Коралова

Яна Коралова

Адвокат


Научете повече за кантората

 

НАШИЯТ ОПИТ